EN

Londra Türk Dili Okullarının geliştirilmesi için önerilerimizi paylaştık.

Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere yönelik hazırlanan eğitim – öğretim ve kültürel faaliyetlerin önemini yeniden vurgularız.

Londra’daki Türk Dili Okulları bu faaliyetleri yürüten, Kıbrıslı Türklere farklı bir bakış açısı sunan güzel bir dayanışma örneğidir.

KTÖS sorumluluk bilinci ile bu okullarda uygulanan eğitim-öğretim programının gelişimi ile ilgili bir rapor hazırlamak maksadı ile Londra’da bazı temaslarda bulundu.

Bu temaslar ışığında Eğitim ve Kültür Bakanlığı, KKTC Londra Temsilciliği ve Londra Türk Dili Okulları’nın bugüne kadar birlikte yürüttüğü eğitim-öğretim faaliyetlerinin kurumsallaşması ve okulların eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğinin artırılması konusunda sendikamız bir rapor hazırlayarak, bu raporu Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile paylaşmıştır.

Sendikamızın raporunda öne çıkan başlıklar zamanlama, ekonomik koşullar, eğitim programı ve eğitim ortamı, hizmet içi eğitim, organizasyon, çalışma koşulları, eğitim bütçesi, yönetsel koşullar ve öğrenci nüfus yoğunluğu oluşmuştur.

Londra Türk Dili Okullarının geliştirilmesi için önerilerimiz:

 • Öğretmenlerin seçimi Şubat ayında ve öğretmenlerin görevlendirilmesi ise Temmuz başında yapılmalıdır.
 • Öğretmenlerin maaşları % 15 – 20 artırılmalıdır.
 • Londra Türk Okulları için gerekli eğitim programı revize edilmeli; eğitim ortamlarının iyileştirilmesi için derneklere katkı sağlanmalı; eğitim materyali ve mefruşatlar gönderilmelidir.
 • Yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili programın geliştirilmesi için bir komisyon kurulmalıdır. Komisyon üyeleri seçiminde Londra’dan birilerinin olması da gözetilmelidir. Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi için hazırlanan tüm kitaplar Londra Türk İlkokullarına da gönderilmelidir.
 • Belirlenen başvuru kriterleri dışında, Londra Türk Dil okullarında çalışmak isteyen öğretmenlere yönelik, bir eğitim-öğretim programı düzenlenmeli, okuma-yazma kavramı dışında Türkçe GCE A Level öğretimi, sosyal ve kültürel öğelerin gelişimi de dikkate alınmalıdır.
 • Çocuk koruma yasaları (Child protection), İngiliz Eğitim Sistemi, Farklılık (Differentiation), GCE A Level, İngiltere’de toplumsal yaşam ve sistemin işleyişi, Türk Dil Okulları’nın yapısı/eğitim programı ve ailelerin eğitim ve kültürel beklentiler ile ilgili öğretmenlere hizmet içi kurslar düzenlenmelidir.
 • Eğitim-öğretim faaliyetleri Eğitim ve Kültür Ataşeliği eliyle Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın denetiminde olmalıdır. Bu yönde çalışmalar yürütülmelidir.
 • Öğretmenin statüsü, çalışma koşulları, özlük hakları, ödev ve sorumlulukları ile ilgili yasal bir mevzuat hazırlanmalıdır.
 • Eğitim ve Kültür hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Eğitim ve Kültür Ataşeliğinin özel bir bütçesi olmalıdır.
 • Temsilcilik ile dernekler, öğretmenlerle dernekler arasındaki yönetsel sorumluluklar hazırlanacak mevzuata eklenmelidir.
 • İngiliz okullarındaki seçmeli Türkçe derslerine daha çok önem verilmeli, öğretmenler ile öğrenciler, öğretmenler ile aileler arasında sağlıklı ilişkiler kurulabilecek mekanizmalar yaratılarak öğrenciler Türk Dili Okullarına teşvik edilmelidir.
 • İçerisinde Toplum Merkezi, Konsorsiyum, Temsilcilik, Eğitim Bakanlığı ve Sendikalarında olacağı bir konferans düzenlenmelidir.

 

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri

 

Londra Türk Dili Okullarının geliştirilmesi için önerilerimizi paylaştık.
Başa dön