EN

KTÖS: Yargı bağımsızlığına sahip çıkıyoruz!

KTÖS, Eğitim Sekreteri Burak Maviş imzası ile basın açıklaması yaparak, 19 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 09:30’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde yapılacak olan eyleme destek belirtti.

 

AÇIKLAMANIN TAMAMI:

Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu bir karar üzerine tüm hukuk sistemimiz Sn. Erdoğan ve AKP yetkilileri tarafından tehdit edilmiş, hedef gösterilmiş ve adanın kuzeyinin Türkiye’nin müstemlekesi olduğu bir kez daha basın önünde resmi ağızla beyan edilmiştir.

Devleti yönettiğini iddia eden ve kendi Anayasasına sahip çıkamayacak kadar aciz duruma düşen azınlık hükümeti ise,ortaya irade koyamayıp, AKP’nin dümen suyunda hareket etmeyi kendine görev bilmiştir.

Anayasa’da “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında, mahkemelere ve yargıçlara emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.” ifadesi açık ve nettir. Bu tehditler sivil toplum ve muhalefet tarafından yargıya taşınmalı, hem adanın kuzeyinde hem de uluslararası alanda mahkemelere başvurulmalıdır.

Kendi kendini yönetme, demokratikleşme ve nitelikli kamusal eğitim mücadelesi veren KTÖS konunun yargıya taşınmasının takipçisi olacaktır.

Bu anlamda “demokrasinin en temel unsuru olan hukukun üstünlüğünü savunmak için, 19 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 09:30’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi, Lefkoşa Mahalli Barosu, Güzelyurt Mahalli Barosu, Girne Mahalli Barosu ile Mağusa Mahalli Barosu’nun düzenlediği, Sendikal Platform bileşenlerinin de destek vereceği eylemi KTÖS olarak selamlarız.

Saygılarımızla.

Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri

KTÖS: Yargı bağımsızlığına sahip çıkıyoruz!
Başa dön