EN

KTÖS: “Sınıf sayılarına yasal norm getirilmeli.”

 

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, ana ve ilkokulların yeni eğitim öğretim yılının ilk gününe, 82 öğretmen eksiğiyle başladığını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Elcil, öğrencilerin eğitime; öğretmensiz, okulsuz ve sınıfsız başlamak zorunda kaldıklarını belirterek, eğitimde planlama program ve düzenleme olmadığı için okullarda ciddi yoğunluk yaşandığını ifade etti.

 

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ana ve ilkokulların ilk günü olan bugün, Gazimağusa Alasya İlkokulunda basın toplantısı düzenleyerek, devlet okullarındaki öğretmen ve alt yapı eksikliklerine dikkat çekti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil okul müdürü ve öğretmenleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, 114 ana ve ilkokulda bugün yeni eğitim öğretim yılının ilk günü olduğunu belirterek, basın toplantısını yoğunluk yaşanan okullardan biri olan Alasya İlkokulunda yapmayı uygun gördüklerini kaydetti.

Elcil, Alasya İlkokulunun yıllar önce tek şubeli olmasına rağmen bugün öğrenci sayısının 700’lere dayandığını, altyapı itibarıyla, öğretmen kadroları itibarıyla sadece bu okulun değil, Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’daki okulların ciddi öğrenci akışıyla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Elcil, “Sınıf, bulamayan, okul bulamayan öğrenciler bugün maalesef okulun birinci günü olmasına rağmen okulsuz, sınıfsız, öğretmensiz okula başlamak zorunda kalıyorlar. Özellikle bugün itibarıyla 82 öğretmen eksiğimiz mevcuttur. Yani toplamda 20 bin civarında ilkokul öğrencisi öğrenim görüyor. Bugün itibarıyla 82 öğretmenimiz okullarda bulunmamaktadır. Bu plansızlığın, programsızlığın ve ülkeye gelen nüfusun kontrol edilememesinin getirdiği bir sonuçtur” dedi.

Elcil, eğitimde, planlama, program ve düzenleme olmadığı için ciddi yoğunluk yaşandığını vurguladı.

Elcil, okullarda öğrenim gören öğrencilerin yüzde 56’sının Türkiye, yüzde 5’inin üçüncü ülkelerden ve yüzde 39’unun da KKTC vatandaşı olduğunu söyleyerek, “Dünyada buna benzer ülke var mı ben bilemiyorum. Kendi nüfusundan fazla, kendi vatandaşından fazla bir nüfusa hizmet veren bir yapı söz konusu. Bu eğitim değil bir kör dövüşüdür” dedi.

Elcil, gerek öğretmenlerin, gerek öğrencilerin kalabalık sınıflarda eziyet çektiğini belirterek, bu basın toplantısıyla önerilerde bulunmak istediklerini ifade etti.

Eğitim yılının hayırlı olmasını dileyen Elcil, “Bilimsel olması gereken eğitim sistemi maalesef Allah’a emanet edilmiştir. Bu da kabul edilebilecek bir durum değildir” dedi.

Basın toplantısında KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de basın açıklaması okudu.Maviş’in açıklaması şöyle:

Basın Açıklamasının tamamı:

Okul öncesinden özel eğitime, ilkokuldan liseye kadar önümüzdeki beş yıl içinde 11 yeni okul yapılması konusunda yetkilileri uyarmamıza rağmen bu konuda somut adımlar atılmamış, öğrenciler ve aileler bir bilinmezlik ve kargaşanın içerisine itilmiştir.

Nüfusunu bilmeyen ve kontrolsüz nüfus akışına önlem alamayan veya almak istemeyen UBP-HP Hükümeti kalabalık okullar, kalabalık hastanelerin ve kalabalık sınıfların baş sorumlusu durumundadır. Kamusal okullara ve hastanelere pratikte sorunlar yaşatan hükümet, vatandaşların özel okullara ve özel hastanelere yönelmesine, insani hakların metalaşmasına çanak tutmaktadır.

Plansızlık, öngörüsüzlük ve vurdumduymazlık eğitim ve sağlık hakkına erişimi zorlaştırmış, vatandaşlar arasında fırsat eşitsizliği yaratılmasına yol açmıştır.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Mart ayında nüfusla ilgili yaptığı açıklamada, ülkedeki vatandaş sayısının 252 bin 497 olduğunu, geçerli izinlilerin ise 121 bin 802 olduğunu belirterek, ülkedeki toplam nüfusun 374 bin 299 olduğunu açıklamıştı. Bu rakamlar inandırıcı değildir.

Kamusal alanlar bu rakamlara göre planlanıp, eski Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın ifadesi ettiği rakam olan 800 bin civarı bir nüfusa hizmet vermeye çalışmaktadır. Okullar ve hastanelerin durumu gerçekleri gözler önüne sermektedir. Kamusal alt yapımız ve personelimizin açıklanamayan “de facto” nüfusa yetmediği ve yetmeyeceği aşikardır.

Eğitim özelinde, başta Girne, Lefkoşa ve Mağusa’da kalabalık öğrenci nüfusunun bazı okullarda ciddi sorun yarattığını, nitelikli eğitim hakkına erişim konusunda sıkıntı yaşandığını gözlemlemekteyiz. Karaoğlanoğlu İlkokulu,

9 Eylül İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, Minareliköy Şht. MehmetEray İlkokulu,

Dikmen İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Alasya ilkokullarına kapasitenin üzerinde öğrenci başvurusunu olmuş, Alsancak Anaokulu, Ulukışla İlkokulu, 23 Nisan, Polatpaşa İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, Karakol İlkokulu, Şht. Hüseyin Akil ilkokullarında öğrenci yoğunluğu artmıştır.

Öğretmen yer değiştirmelerinin sendikamız tarafından 12 Temmuz’da imzalanmasına rağmen, öğretmenlik sınavlarının 14/15 Eylülde yapılmış olması 16 Eylül itibarı ile okullarımızın 82 eksik öğretmenle başlamasına neden olacaktır.

Hükümet yetkililerine eğitim pedagojisi, insan ve çocuk psikolojisi ve uluslararası normlar açısından bazı sorularımız olacaktır.

Sayın Bakanlar, vekiller ve bürokratlar;

Okulun ilk günü sizin evladınız öğretmeni ile tanışmasaydı ne hissederdiniz?

Kalabalık sınıflarda öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilmek sizce mümkün mü?

Öğretmenlerin kalabalık sınıflarda motivasyon ve dikkati sağlayabildiğini, sınıf yönetimine hakim olduğunu ve öğrencilerle birebir ilgilenebildiğini iddia ediyor musunuz?

Kalabalık sınıfların eğitim ve öğretimin niteliğinin nasıl etkilediği, öğrencilerin eğitim gelişiminin düşük olabileceğini, öğretmenlerin öğrencilerin öğrenme süreçlerinde yeterli dönüt alamayacağını, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri yönünde eğitim programı geliştiremeyeceğini biliyor musunuz?

Ezbere dayalı test yöntemi ile öğrencilerin kolej yarışına endekslendiği bir sistemde, öğretmenlerin deney ve araştırmaya yeterli zamanı ayıramadığını, görsel araç ve bilimsel teknolojiden yararlanamadığını, sportif ve sanat faaliyetlerinden geri durduğunu ve yaparak yaşayarak öğrenme ilkesine uygun olarak gezi-gözlem yapamadığının farkında mısınız?

Kalabalık sınıflarda hijyen problemi, gürültü problemi ve iletişim problemi olabileceği gerçeğini kabul ediyor musunuz?

Kalabalık sınıflarda öğrencilerin etkinliklere eşit katılma hakkının ortadan kalktığının, problemleri tartışamadığının ve öğrencilerin soru sorma hakkını kullanamadığını kabul edecek misiniz?

Kalabalık sınıflarda özel gereksinimli bireylerin, yabancı dil konuşan öğrencilerin ve farklı davranış gösteren çocuklar ile birebir ilgilenmenin mümkün olmadığını kabul edecek misiniz?  

Okullardaki özel eğitim ve rehberlik servisleri yoksunluğunda öğrencilerin %80’inin bu servislerden yararlanamadığı utancı ile karşı karşıya olduğumuzun farkında mısınız?

Kalabalık sınıflarda çalışan öğretmenlerin yoğun stres altında olduğu, haşimoto ve daha farklı mesleki hastalıklara yakalandığının ve buna ek olarak tükenmişlik sendromu ile karşı karşıya olduğunu önünüze gelen sağlık kurulu raporlarından tespit edebildiniz mi?

Yukarıda sorduğumuz soruların çözümü için uluslararası normlara, OECD veya AB standartları ile birlikte, eğitim şuralarında karara bağlanan öğrenci sayılarına ( dört yaş 16, anasınıf 20, ilkokul 26)  sahip çıkmamız ve nitelikli bir eğitim için sınıf sayılarına yasal bir norm getirmeyi KTÖS olarak öneriyoruz.

Bu anlamda somut 10 önerimizi kamuoyunun tartışmasına açmak ve bu konuda çözüm üretmek istiyoruz.

1- Kapsam bölgelerinin belirlenmesi, okul kotalarının oluşturulması ve okullara kayıt için istenen belgelerin sıkı denetimi.

2- Okulların kapasitesinin artırılması için alt yapı, teknoloji, yasa ve tüzüklerin hayata geçirilmesi.

3- Çalışma ve ikamet izni ile gelenlerin çocukları için asgari ücretin %5 oranında eğitim ve sağlık ödeneğinin işverenden alınması.

4- Şehir okullarının 500 öğrenci sayısını geçmeyecek şekilde yeniden organizasyonu ve ihtiyaç olan yerlere ek derslik ve etkinlik odalarının inşasının tamamlanması. Köy okullarının öğrenci sayısı için bir alt sınır belirlenmesi ve sosyal bir varlık olarak devam edebilmesi için yasal önlem alınması.

5-  Gelişim bölgelerinde yeni okul ihtiyaçlarının karşılanması.

6- Taşınmaz mal vergileri yasası uyarınca belediyelerin eğitim için ayırması gereken %15’lik oranın devlet katkısından kesilip, Eğitim Bakanlığı veya okulların bütçelerine doğrudan aktarımının sağlanması ve okul bütçeleri ile okul kurullarının oluşturulması.

7- Her okulun ihtiyacı olan okul yöneticisi, sınıf öğretmeni, okulöncesi öğretmeni, özel eğitim öğretmeni, psikolojik danışman, öğretmen yardımcısı, eğitim çalışanı kadrolarının atamalarının kesintisiz yapılması ve eğitim denetmeni kadrolarının artırılması.

8- Özel gereksinimli bireyler eğitim yasasının çıkarılması ve kaynaştırmanın dahil olduğu sınıfların öğrenci sayılarının yeniden düzenlenmesi.

9- Kontrolsüz nüfus akışından dolayı okulların yükünü azaltmak, yeni okulları ve sosyal/kamusal alanları planlamak adına ülkeye kimlikle girişlerin sonlandırılması.

10- İlk dokuz maddenin gerçekleşebilmesi için somut plan yapılması, irade koyulması ve bütçeden kaynak ayrılması.

Konunun takipçisi olacağımızı, öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği yaratan koşullar ile mücadele edeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.


16.9.2019 tarihinde 82 eksik öğretmenle eğitim yılına başlıyoruz bu okullar aşağıdaki listedeki gibidir:

Dipkarpaz İlkokulu
Alaniçi İlkokulu
Büyükkonuk İlkokulu
Canbulat İlkokulu
Çayırova İlkokulu
Eşref Bitlis İlkokulu
Dilekkaya İlkokulu
Dörtyol İlkokulu
Esentepe İlkokulu
Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu
Kumyalı İlkokulu
Şht. Mustafa Kurtuluş İlkokulu
Şht. Zeki Salih İlkokulu
Tatlısu İlkokulu
Yedikonuk İlkokulu
Ziyamet İlkokulu
Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu
Beyarmudu İlkokulu
Değirmenlik İlkokulu
Lapta Anaokulu
Karakum Anaokulu
Osman Türkay Anaokulu
Serdarlı İlkokulu
Şht. Salih Terzi İlkokulu
Yayla Anaokulu
Alaköy İlkokulu
Mormenekşe İlkokulu
Polatpaşa İlkokulu
Serhatköy İlkokulu
Şht. Mehmet Eray İlkokulu
Yeşilyurt İlkokulu
Karakol İlkokulu
Özgürlük İlkokulu
Karşıyaka İlkokulu
Geçitkale İlkokulu
Pınarbaşı Anaokulu
Alasya İlkokulu
Alsancak İlkokulu
Lapta İlkokulu
Vadili İlkokulu
Yeni Boğaziçi İlkokulu
Şht. Doğan Ahmet İlkokulu
23 Nisan İlkokulu
Gönyeli İlkokulu
Çağlayan İlkokulu
Şht. Ertuğrul İlkokulu
Lefke İstiklal İlkokulu
9 Eylül İlkokulu

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri

 

kaynak: KTÖS, MHA, Yenidüzen, Söz Kıbrıs 

 

 

KTÖS: “Sınıf sayılarına yasal norm getirilmeli.”
Başa dön