EN

KTÖS-KTMMOB: “ Tüm okulların deprem performans analizlerinin yapılması için çalışma başlatılacak”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası başkanı ve yürütme kurulu üyeleri, 7 Şubat Cuma günü KTMMO Birliği’ne resmi bir ziyaret yaparak, siyasi, sosyal ve teknik alanda ülkemizde sürmekte olan gelişmeleri ele almışlardır.

Yapılan görüşmede okul altyapıları ve yapısal olarak güvenli okul konusu üzerinde özellikle durulmuştur. Kıbrıs’ın deprem riski açısından yüksek riskli bir bölgede bulunması ve deprem kuşağı üzerinde olmasının yarattığı potansiyel tehlikelerin konuşulduğu toplantıda ülkemizde şu anda okulların durumu değerlendirilmiştir. Okulların deprem başta olmak üzere doğal felaketlere hazır olmadığının değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda 1974 yılından sonra toplamda 19 yeni okulun inşa edildiği, inşaat aşamasında yönetmeliklerin gereği teknik kontrollerin (saha ve malzeme) kontrollerinin ne kadar sağlıklı ve standartlara uygun yapıldığının bilinmediği  konuşulmuştur.

KTMMO Birliği yetkilileri Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile temas kurarak ve KTÖS’ün de desteği ile tüm okulların deprem performans  analizlerinin yapılması için çalışma başlatması için girişimde bulunulması kararı almıştır. Sürecin teknik çalışmalarının KTMMOB’ye bağlı ilgili oda İnşaat Mühendisler Odası koordinasyonunda yürütülmesi ve akredite İMO yapı malzemeleri  ve zemin mekaniği Laboratuvar’ında gerekli testlerin ve deneylerin yapılmasında kullanılacağı  ifade etmiştir.

Toplantıda bilimin önemi vurgulanarak, gerek ziyaret anlamında gerekse teknik alanlarda bilimsel çalışmalardan asla vazgeçilemeyeceği ifade edilmiştir. KTMMOB ve KTÖS ortak projeler hazırlama konusunda kararlılıklarını tekrardan ortaya koymuşlardır.

      Saygılarımızla,

     

Seran Aysal            Şener Elcil

    KTMMOB Genel Başkanı     KTÖS Genel Sekreteri

KTÖS-KTMMOB: “ Tüm okulların deprem performans analizlerinin yapılması için çalışma başlatılacak”
Başa dön