EN

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

KTÖS, 25 Kasım 1999 yılında BM tarafından “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü” ve Dominik Cumhuriyeti’nde diktatörlüğe karşı mücadele eden “Mirabel Kardeşleri” saygı ile selamlar.

Dünya genelinde her gün en az 137 kadın en yakınındaki erkekler tarafından öldürülüyor!

Her 3 kadından biri yakın aile fertlerinden biri tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor.

Dünya’da her yıl 15 Milyon kız çocuğu zorla evlendiriliyor, binlercesi cinsel istismara uğruyor.

5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısı 100 binlere ulaştı. Gerçek rakamın ise tahmin edilemediğini biliyoruz.

Peki, milyarlarca kadının her an sıradanlaşan erkek şiddetinin tehdidi altında yaşamını sürdürmeye çalıştığını da biliyor musunuz?

Bu korkunç tablodaki belirtilen rakamlar aslında her biri bir YAŞAM, bir CAN ve bir Umut anlamına geliyor.

Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 pandemisi ile birlikte cinsiyet eşitsizliği artarak derinleştiriliyor. Salgını önleme adı altında alınan kararlar kadına yönelik şiddeti artıran koşulları devlet eli ile oluşturuyor. Pandemi sürecindeki işsizliğin yarattığı ekonomik sıkıntılar kadınları, ev içi, işyeri, sokak, kısaca yaşamın her alanında ve her türlü şiddete karşı savunmasız bırakıyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinde muhafazakarlaştırılmaya çalışılan toplumun, kadınlar üzerindeki baskısını gün geçtikçe artırdığının farkına varmalı, çok daha güçlü, çok daha örgütlü olarak haklarımıza sahip çıkmalıyız.

Bu olumsuz tabloyu devletin ilgili kurumlarına sivil toplumun yapacağı baskı ve verilecek ortak mücadele ile değiştirebiliriz.

Bunun yolu ise kadın erkek eşitliği ilkesinin sadece yasalara dahil edilmesi değil, bu ilkenin uygulanmasını sağlamak, kadına ayrımcılığı yasaklamak ve kadınlara karşı ayrımcılık yapan yasa ile uygulamaların yürürlükten kalkması zorunluluğunu getirmektir.

KTÖS;

– Karar mekanizmalarında kadın bakış açısı ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği düzeyinin artırılmasını,
– Kıbrıs görüşmelerinde, görüşmeci heyeti içerisinde etkin kadınların daha fazla yer almasını ve barış sürecinin bir parçası olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin” çalışmalarını toplumla paylaşmasını,
– 2011 yılında meclisten geçen “İstanbul Sözleşmesi” diye bilinen “Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddeti Önleme ve Bununla Mücadele’ye Dair Avrupa Sözleşmesi”, TOCED “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi” işlevselliğinin hayata geçmesi ve kadınların hayatını kolaylaştıracak mekanizmaların kurulmasını,
– Lefkoşa’da, yetersizliklerle boğuşan sığınma evi dışında, tüm bölgelerde “Sığınma Evleri’nin” hayata geçirilerek kadınların yaşamına kolaylıklar getirilmesini,
– Ülkemizde göçmen, eğitim almak, çalışmak veya mülteci olarak bulunan kadınların emeğinin sömürülmesi veya şiddete uğramasının engellenmesi ile ilgili kurumların görevlerini yapmalarını,
– Sosyal Hizmetler Dairesi’nin “ALO 183” ihbar hattının etkin biçimde çalışmasının mutlaka sağlanmasını istiyor.
KTÖS’ün, eşit ve özgür bir yaşamı birlikte örmek konusundaki tüm çalışmaları destekleyip katkı koymaya hazır olduğunu bir kez daha kamuoyuna duyururuz.​

Saygılarımızla.

​Emel Tel
KTÖS Başkanı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Başa dön