EN

Kararın tamamının iptal edilmesi öğretmenlik mesleğine yakışan yegane unsurdur.

Kültürleme ve sosyalleşme sürecinde okulda öğrenciyi etkileyen en önemli unsur öğretmendir. Atatürk Öğretmen Akademisi, kimliği, kültürü ve varlığının teminatıdır. Bu kurumdan yetişen öğretmenler Kıbrıs Türk toplumunun Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, laik ve bilimsel eğitim modelinin temsilcisi, barışçıl eğitim-öğretim programlarının uygulayıcısıdırlar.

Temel hak ve özgürlüklerimizden, düşünce ve ifade özgürlüğümüzden, laik sosyal yaşamımızdan, kimliğimizden, kültürümüzden, toplumsal varlığımızdan ve 1937’den beri planlı bir şekilde sosyal yapımıza uygun öğretmen yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi’nden vazgeçmemiz mümkün değildir.

Ekte sunduğumuz Bakanlar Kurulu kararı öğretmen yetiştirmede yaşanan çarpıklığın bir parçasıdır.

Eğitim Bakanlığı ile Sendikaların yasanın bütününü ele aldığı ve ilk 15 maddesi için çalışma yaptığı bir dönemde, 2003 yılında Bakanlar Kurulu’nun sınıf öğretmenliği ve okul öncesi eğitim öğretmenliği bölümlerinin denkliğini onaylamış olan yanlış kararının sadece okul öncesi eğitim öğretmenliği kısmını iptal kararı samimi değildir.

Kararın tamamının iptal edilmesi öğretmenlik mesleğine yakışan yegane unsurdur.

 

Saygılarımızla.

 

      Burak Maviş

KTÖS Genel Sekreteri

 

Kararın tamamının iptal edilmesi öğretmenlik mesleğine yakışan yegane unsurdur.
Başa dön