EN

ETUCE “Sosyal Değişim için Eğitim: Eğitim Sendikalarının Sürdürülebilir Kalkınmayı Ele Almadaki Rolü” Projesi Tamamlandı

 

 

ETUCE ve Avrupa Komisyonu tarafından ortak finanse edilen “Sosyal Değişim için Eğitim: Eğitim Sendikalarının Sürdürülebilir Kalkınmayı Ele Almadaki Rolü” konulu iki yıllık projenin Kapanış Konferansı 27 ve 28 Ekim 2022 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi.

Bu iki yıllık proje kapsamında; Nisan 2022’de Roma’da ve Haziran 2022’de Kopenhag’da gerçekleştirilen iki günlük atölye çalışmalarında, öğretmen sendikalarının güncel araştırmalar ışığında, sürdürülebilir kalkınma ve çevre konularında gerekli becerilerin ve araçların edinilmesi konusunda kapasite geliştirmesi amacıyla katılımcılara eğitimler verildi. KTÖS’ün de davetli olduğu bu eğitimlerde, Roma’da gerçekleştirilen atölye çalışmalarında sendikamızı  temsilen Yürütme Kurulu üyemiz Erdoğan Emiroğulları yer alırken, Kopenhag’da yapılan çalışmaya ise Genel Sekreterimiz Burak Maviş katıldı.

27 ve 28 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen “Sosyal Değişim için Eğitim: Eğitim Sendikalarının Sürdürülebilir Kalkınmayı Ele Almadaki Rolü” projesinin final etkinliği olan İki günlük Kapanış Konferansı boyunca, Avrupa çapında 24 ülkeden eğitim sendikalarını temsil eden yaklaşık 90 katılımcı, iklim acil durumunun eğitim sektörü üzerindeki etkisini ele almak için eğitim sendikalarının kapasitesinin nasıl geliştirileceğine dair etkili tartışmalara katıldı. .

KTÖS’ten Burak Maviş ve Erdoğan Emiroğulları’nın da yer aldığı Kapanış Konferansının ışığında, ETUCE Avrupa Direktörü Susan Flocken, ETUCE ve üye kuruluşlarının “kimseyi geride bırakmayan adil ve kapsayıcı bir yeşil geçiş temelinde sosyal değişim ve Avrupa’nın sürdürülebilir geleceği için mücadele etme” taahhüdünü yineledi ve “eğitim uzmanlarını ve eğitim kurumlarını geleceğe daha iyi hazırlamak için eğitime daha fazla ve uzun vadeli kamu yatırımı” talep etti.

Proje araştırma raporunun bulgularına dayanan ve bir Başlangıç Konferansı ile Roma ve Kopenhag’da yapılan iki eğitim çalıştayını takiben yapılan Kapanış Konferansı’nda, eğitim sendikaları, Avrupalı paydaşlar ve eğitim, iklim değişikliği ve çevre politikalarında çalışan politika yapıcılar, projenin temel bulgularını ve sonuçlarını tartışma fırsatı yakaladı.

Konferans ayrıca, 44 ETUCE üyesi kuruluşun katıldığı çevrimiçi ankete dayanan bir proje araştırma raporunun sunulması için bir platform görevi gördü. Rapor, eğitim sektörünün ve eğitim çalışanlarının çevre, iklim acil durumu ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili olarak karşılaştığı başlıca zorlukların altını çiziyor. Rapor ayrıca, eğitim sendikalarının karmaşık bir konu olan çevresel sürdürülebilirlik konusunu, özellikle sosyal diyalog yoluyla ve aracılığıyla nasıl ele aldığını analiz ediyor. Bunu göz önünde bulundurarak, araştırma, ulusal ve AB politika yapıcılarına, eğitimde çevresel sürdürülebilirliğin uygulanması konusunda politika önerileri sunmaktadır.

Bunun yanında konferansta, proje kapsamında hazırlanan “Sürdürülebilir Gelecek için Eğitim – Avrupa’dan İlham Veren Uygulamalar” adlı belgesel filmin ilk gösterimi de gerçekleştirildi. Belgesel, sürdürülebilir kalkınma eğitiminin öğrenciler üzerinde yaratacağı dönüştürücü etkiyi göstererek Belçika, İtalya ve Danimarka’daki en iyi uygulamaları vurgulamaktadır.

Konferansın ikinci gününde ise katılımcılar, eğitim sektöründe çevre konularını ve sürdürülebilir çevresel kalkınmayı ele alma konusunda eğitim sendikaları için pratik yönergeleri tartışma ve oluşturma fırsatı buldular. Bu pratik yönergeler, eğitim sendikalarının iklim acil durumunun eğitim üzerindeki etkisini keşfetme; öğretmenleri, akademisyenleri ve diğer eğitim personelini çevresel sürdürülebilirlik eğitimini uygulamada destekleme; ve ulusal ve Avrupa iklim stratejilerinin uygulanmasının dizayn edilmesi ve değerlendirilmesi konusundaki pozisyonlarını güvence altına alma kapasiteleri hakkında daha fazla stratejik tartışma yürütmeyi ve karar almayı amaçlamaktadır.

Kapanış Konferansı boyunca, çeşitli üye kuruluşların yanı sıra Avrupa Komisyonu, UNESCO, Avrupa Ebeveynler Derneği, OBESSU ve diğer uluslararası kuruluşlardan temsilciler, çevresel sürdürülebilirlik için eğitime ilişkin uluslararası perspektiflerin ana hatlarını çizmekten, sosyal değişim için eğitimde sosyal diyaloğun kilit rolünün altını çizmeye ve çevresel sürdürülebilirlik ve sendikal yenilenmenin nasıl ele alınacağına dair gençlerin bakış açısını dinlemeye kadar çok çeşitli konularda konuşup tartışma imkanı buldular

 

Gizem Kavaz

KTÖS Dış İlişkiler Koordinatörü

ETUCE “Sosyal Değişim için Eğitim: Eğitim Sendikalarının Sürdürülebilir Kalkınmayı Ele Almadaki Rolü” Projesi Tamamlandı
Başa dön