EN

Çocukların çocuk olma hakları var!


Çocuğun korunması konusunu devlet politikası haline getirerek, tüm toplumun dahil edileceği, yeterli kaynak sağlanan çağdaş bir çocuk koruma sistemi oluşturmak gereksinimi ortada durmaktadır.

‘Dünya Çocuk Hakları Günü’,BM Genel Kurulunun çocuk haklarına dair sözleşmeyi kabul ettiği tarihin yıldönümü olan 20 Kasım’da kutlanmaktadır. Bu gününün amacı, dünya çapında çocuk refahını geliştirmek, çocuk hakları sözleşmesini öne çıkarmak ve tüm çocuklar arasında birlik ve dayanışmayı teşvik etmektir. Çocuk haklarına dair sözleşme sağlık, eğitim ve yaşam hakları ile şiddet ve ayrımcılıktan korunma gibi bir dizi temel çocuk haklarını ortaya koymaktadır.

Toplam 193 ülke tarafından imzalanmış ve en fazla ülke tarafından kabul gören uluslararası belge olma özelliğine sahip sözleşmenin 1996 yılından beri kuzey Kıbrıs’ta da iç hukukta geçerliliği ve yaptırım gücü bulunmaktadır. Ancak buna rağmen, çocuk hakları ihlalleri konusunda mevcut araştırmalar bize çocuğa yönelik şiddet ve ayrımcılık, istismar, cinsel sömürü gibi çocuk haklarına ilişkin ciddi ihlallerin olduğunu işaret etmektedir. Ayrıca göçmen çocuklar, özel gereksinimli çocuklar, kimsesiz ve korunmasız çocuklar ve mülteci çocukların hak ihlalleri de görülmektedir.

Çocuğun korunması konusunu devlet politikası haline getirerek, tüm toplumun dahil edileceği, yeterli kaynak sağlanan çağdaş bir çocuk koruma sistemi oluşturmak gereksinimi ortada durmaktadır. Bununla birlikte kamuoyuna sıkça yansıyan çocuk istismarı ve hak ihlallerine kalıcı ve yasal çözümler üretmemiz elzemdir.

‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ eğitimciler olarak bizlere yoksulluk, çocuk refahı, çocuk hakları ve çocuk koruma gibi önemli konuları öğrencilerimizle paylaşmak adına önemli bir platform sağlar. Çocuk olarak haklarının olduğunu, kendisi gibi diğer çocukların da haklarının olduğunu, dünyamızda bazı çocukların daha savunmasız olduğuna ek olarak diğer çocuklara yardımcı olma ve kendi sahip oldukları hakları takdir etmelerine yönelik eğitsel uygulamalar bu günü fırsat bilerek çocuklarla gerçekleştirilmelidir. Bu bağlamda Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasının hazırlamış olduğu çocuk hakları ile ilgili ek ders planı ve çocuk hakları sözleşmesi posteri, böyle bir uygulama için temel alınabilir.

Çocuklarımızın adil, eşit ve güvenli bir çevrede yaşamaları için; laik, bilimsel ve nitelikli eğitim hakkına kavuşabilmeleri için; daha güzel günler görebilmeleri için çalışmaya, bu yönde politikalar üretmeye devam edeceğiz.

Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri

ÇOCUK HAKLARI VE SORUMLULUKLARI DERS PLANI ÖRNEĞİ SG (1)

ÇOCUK HAKLARI VE SORUMLULUKLARI DERS PLANI ÖRNEĞİ SG (1)

 

Daha fazla bilgi için aşağıdaki linki ziyaret ediniz.

Çocuk hakları eğitim materyali

Çocukların çocuk olma hakları var!
Başa dön