EN

ETUCE CEENET Yuvarlak Masa Toplantısı Prag’da Gerçekleştirildi

Avrupa Eğitim Sendikaları Eğitim Komitesi – ETUCE, Orta ve Doğu Avrupa Ağı (CEENET) Yuvarlak Masa toplantısı 9-12 Ekim 2023  tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da gerçekleşti.
ETUCE’nin iki yılda bir düzenlediği bu uluslararası toplantı Öğretmenlik mesleğinin cazipliği / Birlikte daha güçlüyüz sloganıyla, Orta ve Doğu Avrupa’daki 25 ülkeden eğitim alanındaki sendikal örgütlerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.
Toplantıya sendikamızı temsilen Genel Sekreterimiz Burak Maviş ve Mali Sekreterimiz Erdoğan Emiroğulları katıldı. ETUCE üyesi Kıbrıs Öğretmen Sendikaları KTOEÖS, DAÜSEN ve POED’den de temsiliyetin olduğu uluslararası toplantıda kamusal eğitime gerekli yatırım ve önemin verilmesi gerekliliğine vurgu yapılarak öğretmen statüsünün ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde devletlere çağrı yapıldı.
Uluslararası toplantıya KTOEÖS’ü temsilen KTOEÖS Örgütlenme Sekreteri Erkan Bulak ve Dış İlişkiler Koordinatörü Nazan Ökçün Bülbülcü, DAÜSEN’i temsilen ise DAÜSEN Başkanı Ercan Hoşkara ve Yürütme Kurulu üyesi Ulaş Gökçe katıldı.

Çalışma gruplarında ülke durumunu aktaran sendikamız, son zamanlarla öğretmen ve sendikalarına yapılan itibarsızlaştırma ve hak saldırılarına değinerek, öğretmenlerin çalışma koşullarının, iş yükünün ve maaşlarının her geçen gün kötüye gittiğini, kamusal eğitimin ise yetersiz kaynak, altyapı sorunları, plansızlık ve programsızlıktan dolayı kaderlerine terk edildiğine vurgu yaptı.
Avrupa Eğitim Sendikaları Eğitim Komitesi Direktörü Susan Flocken toplantıda yaptığı konuşmada: “Eğitim bir kamu yararıdır ve herkesin nitelikli eğitime erişimini, kapsayıcılığı, çeşitliliği ve eşitliği teşvik eden temel bir haktır;” diyerek
– Sosyo-ekonomik geçmişi nedeniyle hiç kimse nitelikli eğitimden mahrum bırakılmamalı;
– Toplumsal bir değişime ihtiyacımız var;
– Nitelikli eğitim, nitelikli öğretmenlere dayanır;
– Biz, eğitim sendikaları olarak, hükümetlere ve karar vericilere, öğretmenler için makul çalışma koşulları, makul maaş ve emeklilik maaşlarının yanı sıra sürekli mesleki gelişim ve destek sağlanması ile öğretmenlik mesleğinin cazipliği konusunda harekete geçilmesi çağrısında bulundu:
“Avrupa düzeyinde ve ulusal düzeyde güçlü ve önemli sosyal diyalog ve toplu müzakere talep ediyoruz!
Öğretmenlerin ve diğer eğitim çalışanlarının, sendikalaşma ve insan haklarının hak ve çıkarları için mücadele ediyor ve onları koruyoruz.
Eğitim sendikalarının kapasitesinin artırılmasını ve iyi uygulamaların paylaşılmasını destekliyoruz;
Eğitimin devletler tarafındann yeterli  finansmana ihtiyacı var!
Özelleştirmeye ve eğitimde kar için hayır diyoruz;
Dayanışmayla, birlikte güçlüyüz ve birlikte ulusal düzeyde ve Orta ile Doğu Avrupa’da değişim yaratabiliriz. Bu nedenle bu yılki toplantımızda Orta ve Doğu Avrupa’da öğretmenlik mesleğinin statüsünün ve cazipliğinin arttırılmasında eğitim sendikalarının rolünün çok güçlü olduğuna vurgu yapıyoruz” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, bölgede ve Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim alanında yaşanan hem paralel hem de lokal sorunlara dikkat çekerken, nitelikli, demokratik, barışçıl, laik ve çocuk ve insan haklarına saygı duyan eğitim yaklaşımlarının, yasaların ve uygulamalarının önemini vurguladı.

 

KTÖS Mali Sekreteri Erdoğan Emiroğulları eğitime, öğretmene, okul altyapılarına ve öğrenciye sağlanan olanaklara her geçen gün daha az yatırım yapan ülke politikalarına dikkat çekerek, sendikal temelde örgütlü hareket etmenin ve hak savunuculuğu yapmanın önemine dikkat çekti.


Orta ve Doğu Avrupa Ağı ETUCE Yuvarlak Masa Toplantısı Bildirgesi

9-11 Ekim 2023 / Prag

Orta ve Doğu Avrupa’da öğretmenlik mesleğinin cazipliği ve statüsünü desteklemek ve geliştirmek amacıyla 9-11 Ekim 2023 tarihlerinde Prag’da gerçekleştirilen Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi ETUCE Orta ve Doğu Avrupa Ağı Yuvarlak Masa toplantısında bir araya gelen ETUCE üyesi kuruluşlar, öğretmenlik mesleğinin cazipliğinin artırılmasına yönelik ETUCE taleplerini desteklemişlerdir.

 

Orta ve Doğu Avrupa bağlamında aşağıdaki konulara özellikle önem verilmiştir:

 

 • Bölgesel, ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeyde sosyal diyaloğun teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi. ETUCE üyesi sendikalar olarak bu bağlamda şunları taahhüt ediyoruz:

 

 1. Öğretmenler için sürdürülebilir, nitelikli istihdam, insana yakışır çalışma koşulları, adil ücret ve gelecek vadeden kariyer olanaklarını güvence altına almak için,  sendikaların rol ve imtiyazlarına saygı gösterilerek ülkelerimizdeki işverenler ve hükümetlerle sosyal diyalog içerisinde olmak, toplu pazarlık ve anlaşmaları savunmak.

 

 1. Ülkelerimizde eğitim politikalarının şekillenmesinde, nitelikli eğitimin sağlanmasında, demokratik ilkelerin ve işçi haklarının korunmasında sosyal ortakların eğitimdeki temel rolünü savunmak.

 

 1. Öğretmenlik mesleğinin yararına özgürce örgütlenme ve grev yapma hakkı da dahil olmak üzere, temel ve ihlal edilemez insan hakları olarak sendikal hakları teşvik etmek;

 

 

 • Demokrasi değerlerine sahip çıkıyoruz. Bu nedenle şunları taahhüt ediyoruz:

 

 1. Öğretmenlerin haklarının korunması ve eğitim çalışanlarının mesleki ihtiyaçlarının desteklenmesi için harekete geçmek, neticesinde Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde eğitim niteliğinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak;

 

 1. Öğretmenlerin eleştirel düşünmeyi öğretmek, tartışmalı ve hassas konularla ilgilenmek, olumlu ve güvenli bir öğrenme ortamı yaratmak ve çeşitlilik hakkında farkındalık yaratmak dahil olmak üzere demokratik vatandaşlık ve barış eğitimi vermeye hazır olmalarını sağlayarak demokratik vatandaşlık ve barış eğitimini teşvik etmek;

 

 1. Öğretmen işgücünde eşit fırsat ve çeşitliliği teşvik etmek, işe alım politikalarının ve toplumun tüm yelpazesini yansıtan çalışma koşullarını savunmak ve ayrımcılıkla mücadele etmek;

 

 1. İlham verici uygulamaları ve zorlukları paylaşarak ve aynı zamanda dayanışma ve işbirliği yoluyla demokratik ve adil toplumlar yaratma amacıyla eğitim sendikaları arasında dayanışma ve işbirliğini teşvik etmek.

 

 • Öğretmenler, akademisyenler, araştırmacılar ve diğer eğitim personeli için cazip ve sürdürülebilir çalışma koşullarının sağlanması. Bu bağlamda şunları taahhüt ediyoruz:

 

 1. Tüm öğretmenler, akademisyenler ve araştırmacılar için adil, makul maaşlar ve emekli maaşları için mücadele etmek, ücret eşitsizliklerini ele almak, profesyonelliklerini ve yaşam masraflarını yansıtan adil ücretlendirmeyi savunmak;

 

 1. Öğretmenlik mesleğinin profesyonelliğine yönelik saldırı girişimlerine karşı koyarken yüksek nitelikte personeli mesleğe çekmek ve meslekte tutmak için, özellikle öğretmenlerin ilk yıllarında  atama koşullarını ve işte kalma olanaklarını iyileştirmek: Öğretmenlerin başlangıç eğitimini ve sürekli mesleki gelişimini destekleyerek, eğitimin gelişen talepleri için gerekli becerilerle donatılmalarını sağlamak;

 

 1. Aşırı iş yükü ve çalışma saatlerini ele almak: Öğretmenlerin aşırı yük olmadan, nitelikli eğitim vermelerine olanak tanıyan bir dengeyi savunarak aşırı iş yükü ve çalışma saatlerini aktif olarak ele almak ve bu konuda mücadele etmek;

 

 1. Sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını savunmak: eğitim ortamlarında işyerinde şiddet ve tacizle mücadele etmek ve öğretmenlerin mesleklerinde zihinsel sağlıklarını desteklemek, artan mesleki taleplerin ve baskının öğretmenlerin performansları ve işle ilgili sağlıkları üzerindeki etkisini kabul etmek;

 

 1. Öğretmenlik mesleğinin ve eğitim pedagojilerinin ihtiyaçlarına gerçekten hizmet etmelerini sağlamak için Dijital ve Yapay Zeka teknolojilerinden yararlanmak: dijital araçların ve yapay zeka sistemlerinin öğretmenlik mesleğinin çalışma koşullarına yönelik fırsatlarını ve zorluklarını daha fazla araştırmak ve eğitim sendikalarının dijital eğitim politikalarının geliştirilmesine katılımını talep etmek.
ETUCE CEENET Yuvarlak Masa Toplantısı Prag’da Gerçekleştirildi
Başa dön