Yaşasın 1 Mayıs!

Emeğin hakları için 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 18:00’da Kuğulu Park’ta buluşup, Ledra Palace’deki Çetinkaya sahasına (Cirit Hisarı) yürüyeceğiz. 

 

Ekonomik kriz günlerinde, gittikçe yoksullaştığımız, iş cinayetlerinde öldüğümüz, sendikasız çalışma koşullarında her gün daha çok sömürüldüğümüz, fikir ve ifade özgürlüğü anlamında demokratik kültürümüze saldırılarda bulunulduğu ve Kıbrıs’ta barışın egemen güçlerin çıkarları doğrultusunda sürekli ertelendiği bir dönemde, Kıbrıs’ta yaşayan tüm kesimleri farklılıklarıyla birlikte 1 Mayıs yürüyüşüne çağırıyoruz.

Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye (DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN, KTAMS, DAÜ-SEN ve PEO) sendikaların çağrısıyla düzenlenecek olan 1 Mayıs etkinlikleri saat 18:00’de başlayacak.

Lefkoşa Kuğulu Park’ta saat 18.00’da sendika, dernek ve partiler toplamaya ve kortejlerini oluşturmaya başlayacak. Saat 18.30 da ise Ledra Palace’daki Çetinkaya Sahası’na (Cirit Hisarı) yürüyüş başlayacak. Burada Kıbrıs’ın güneyinden de sendika ve örgütlerin katılımıyla ortak bir miting düzenlenecek.

Etkinlikte ayrıca Lefkoşa Belediyesi Orkestrası eşliğinde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum müzisyenler sahne alacak.

Zamlara karşı sesimizi duyurmak, Göç Yasasının yarattığı adaletsizliğe dur demek, Asgari Ücreti insan onuruna yaraşır düzeye getirmek, İş Cinayetlerine dur demek, Özelleştirmelere karşı güçlü toplumsal muhalefet oluşturmak, Birleşik Federal Kıbrıs mücadelesini yükseltmek için tüm emekçileri ve halkımızı 1 Mayıs’a katılmaya davet ediyoruz.


 

PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN

1 Mayıs 2019 Ortak Açıklaması

 

Kıbrıs’ın emekçileri olarak dünya çapında emekçilerin mücadele ve dayanışma günü olan işçi 1 Mayıs’ını bu yıl da kutluyoruz.

 

Fedakârlıklarıyla dünya işçi sınıfının mücadele sembolü olan 1886 Şikago isyanının öncü kahramanlarını saygıyla anıyoruz. Onların vizyonları emekçilere insanca yaşamasına olanak sağlayacak iş, barış ve sosyal adalet mücadelelerinde yıllardır yol gösteren bir fener olmaya devam ediyor.

 

Sınıf kardeşliği ve enternasyonalizm ruhuyla ve verdikleri çetin ortak sınıfsal mücadelelerle yeni yollar açan ve Kıbrıs işçi sınıfının temel kazanımlarını elde eden ülkemiz işçi hareketinin Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk öncülerini saygıyla anıyoruz.

 

Faşizme, ırkçılığa ve emperyalist savaşlara karşı dünyanın dört bir yanında barış, eşitlik, adalet, insan hakları ve emekçilerin hakları için emekçilerin verdikleri mücadelelerle gücümüzü birleştiriyoruz ve enternasyonalist dayanışmamızı ifade ediyoruz.

 

Dünyanın hâkim güçlerinin jeostratejik ve ekonomik çıkarlarını dayatmalarının aracı olmaya devam eden emperyalistlerin savaşlarını ve müdahalelerini kınıyoruz. Bu müdahaleler yangınlar ve çalkantılar içerisindeki bölgemizde ölümlere, yıkımlara ve milyonlarca insanın yerinden, yurdundan olmasına yol açmaktadır.

 

Kıbrıs’ın emekçileri için 1 Mayıs çözüm, yurdumuzun ve halkımızın yeniden birleşmesi mücadelesine bağlılığımızı teyit etme gününü de teşkil etmektedir.

 

BM’nin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı bir devlet için iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümü hedefine istikrarlı bir biçimde bağlı olmaya devam ediyoruz.

 

Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek, özgür, bağımsız, askersizleştirilmiş ve bütün Kıbrıslıların ortak vatanı kılacak bir çözüm için iki toplum arasında anlaşmaya ulaşılabilmesinin tek yolu toplumlar arası görüşmelerdir.

 

Görüşmelerin Crans Montana’da kesintiye uğramasının ardından Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu kısır durgunluk adamızda bölünmenin kalıcılaşması yönünde büyük tehlikelere yol açmaktadır.

 

İki lidere gerekenleri yapmaları ve bugüne kadar varılan görüş birliklerini koruyarak, Crans Montana’da BM Genel Sekreteri’nin koyduğu çerçevede müzakere sürecinin yeniden başlaması yönünde hızla ilerlemeleri çağrısında bulunuyoruz.

 

Bu yılki 1 Mayıs’ta tüm dünyada emekçiler emperyalist müdahalelerle ve savaşlarla, kapitalist krizin ağır sonuçlarıyla ve emekçilerin haklarına saldırılarla, sosyal eşitsizliklerin keskinleşmesiyle, çevrenin yıkımıyla karşı karşıya bulunuyorlar. Neoliberal kemer sıkma politikaları halkları yoksullaştırdı ve ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve aşırı sağcı faşist güçlerin yükselişine yol açtı.

 

Yurdumuzda Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçilerin neoliberal politikaların sonuçlarını yaşadıkları koşullarda Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçilerin ortak sınıfsal çıkarları ve emekçilerin mücadelelerini ve dayanışmalarını yoğunlaştırma gereksinimi daha da net bir biçimde görülmektedir.

 

Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçileri yurdumuzun sınıf sendikacılığı hareketi etrafında birleşmeye ve kemer sıkma politikalarına, çalışma yaşamının düzensizleştirilmesine, özelleştirmelere ve sosyal devletin ortadan kaldırılmasına karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

 

Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk öncü sendikacıların bize bıraktıkları çalışma yaşamına ilişkin hakları ve sosyal kazanımları savunmak için ülkemiz emekçilerini birlikte ortak sınıfsal mücadeleleri geliştirmeye çağırıyoruz.

 

  • Çözüm ve Yeniden Birleşme için
  • İnsanca yaşama olanağı sağlayan iş için

BİRLİKTE MÜCADELE!

 

Yaşasın İşçilerin 1 Mayıs’ı!