Vicdani ret bir insan hakkıdır!

Askersiz, silahsız bir Kıbrıs, barışın egemen olduğu bir ülke demektir. Bu çerçevede vicdani ret bir insan hakkıdır ve buna herkesin saygı duyarak gereğini yapması şarttır.

Vicdani ret tartışmasını farklı bir zemine çekmeye çalışan kandan gözyaşından beslenen düzenin işbirlikçisi bazı örgüt ve siyasi partilerin neden bu konuda şu anda ses verdiklerini sorgulamakta yarar vardır.

Özellikle vicdani ret ile ilgili olarak meclise bir yasa tasarısının gelmesi, neden onları rahatsız etmiştir?

Bedelli askerlikten yararlanan veya hiç askerlik yapmayan militarizmden beslenen sahte milliyetçilerin arkasında kimler vardır ki, düğmeye basılmış gibi açıklamalar yapmaktadırlar?

Bu konuda askeri makamların düşüncesi nedir?

Kendileri konuşmadıkları için bu örgütleri mi konuşturuyorlar?

Tüm bu soruların yanıtı askeri makamların yapacakları açıklamalarla netlik bulacaktır. Bunun için askeri makamlar kamuoyu ile görüşlerini derhal paylaşmalıdırlar.

Meclise gelen yasa tasarısı vicdani ret açıklayanların askeri geri hizmetlerde görevlendirilmesini öngörmektedir. Bu düzenleme ile zaten aşağılanan, horlanan vicdani retçi bireylerin daha da aşağılanması ve yıldırılmasının hedeflendiği açıktır.

Bu çerçevede dörtlü hükümeti konu ile ilgili uyararak, şu öneriyi yapmak istiyoruz: vicdani reddini açıklayanlar kamu görevi olan ve en çok personel ihtiyacı duyulan eğitim ve sağlık hizmetlerinde görevlendirilmelidirler.

Saygılarımızla.

                                                                           Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri