Üniversite Öğrencilerinin Trajedileriyle İlgili Önlem Alınmıyor

Geçtiğimiz yıl kamuoyunun gündemine getirdiğimiz üniversitelere kaydolup çeşitli sebeplerle okula devam edemeyen üniversite öğrencilerinin yaşadıkları trajedilerle ilgili hiçbir önlem alınmadığı gerçeği bizleri bu konuyu tekrardan gündeme taşımaya zorlamaktadır.

Öğrencileri müşteri ve para olarak gören, eğitimi de bir sektör olarak değerlendiren hükümet ile üniversite sahiplerinin açgözlü hesapları bu durumun yaratılmasının en büyük sorumlularıdırlar. Acente adı altında çeşitli reklamlar yapan çıkar grupları fakir ülkelerde yaptıkları yalan propagandalarla öğrencileri dolandırmakta, üniversite patronlarının devlet bütçesinden aldıkları katkılarla dağıttıkları fırsatlarla da cazip hale getirilen Kıbrıs’ın kuzeyindeki üniversiteler günün sonunda yirmi bin civarında üniversiteye gitmeyen öğrenciyi ülkemizde çaresiz bırakmaktadır.

Eğitim Bakanı Özdemir Berova, “öğrenci sayısı 93 bine çıktı, üniversite sektöründen 700 milyon dolar kazandık” diye övünse de aslında yaratılan trajedi çok daha büyük boyuttadır. Öğrenci olarak getirilip, maddi zorluklar nedeni ile okula devam edemeyen birçok öğrenci yaratılan “çağdaş kölelik” şartlarında ya ucuz işgücü olarak kullanılmakta, ya fuhuşla zorlanmakta ya da suç şebekelerinin parçası yapılmaktadır. Kara para aklamakla ünlü Kuzey Kıbrıs’ta bu öğrencilerin de kullanıldığı bilinmeyen değildir. Geçmişte bavul ticareti, off shore bankacılık konusunda yaşananların niteliğe önem vermeyip, eğitimi alınıp satılır bir meta olarak gören anlayışın yarattığı üniversitelerin başına da gelmesi kaçınılmazdır. Özellikle YÖDAK’ın bu konuya acilen el atarak hükümetin destek ve göz yumması ile üniversitelerle ilgili yarattığı sorumsuzluğun hesabını sorması gerekmektedir.

Yirmi birinci yüzyılda Kıbrıs’ın kuzeyinde köle pazarı kurmak, kara para aklamak, uyuşturucu, haraç ve insan kaçakçılığı çetelerinin oluşmasına göz yummak, bunun için de üniversiteleri kullanarak yirmi bin civarında öğrencinin kandırılması tam bir utançtır.

Adamızın kuzeyinde ambargo – izolasyon yalanının arkasına saklanıp, uluslararası hukuğa aykırı yaratılan bu suç düzenine ve üniversite öğrencisi adı altında yaratılan köle pazarına sessiz kalmayıp, konuyu uluslararası alana taşıyacağımızı vurgularız.

Saygılarımızla.

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri