KTÖS: Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı İle İlgili Görüş ve Önerilerimiz

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası “Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı” ile ilgili görüş ve önerilerini paylaştı.

 

 1. Üst kademe yöneticisi olarak kamudan gelmeyecek olanlardan vatandaşlık aranmıyor.
 2. Kamudan gelmeyecek olan üst kademe yöneticilerinin görevden alınmalarından sonra üç ay süre ile şartlı maaş ödenmesine devam ediliyor.
 3. Madde gereksizdir. Kadroların doldurulması otomatik kurala bağlanmalıdır. Altı ay içinde doldurulmayan kadroları K.H.K. otomatik olarak doldurmalıdır.
 4. Yarışma sınavı tanımlaması yanlıştır. Doğrusu “sıralama sınavı” olmalıdır.
 5. 34’ü maddede yer alan sözlü sınav istismara açıktır. Sözlü sınavın kriterleri belli olmalıdır.
 6. Dördüncü Bölümde öngörülen yükseltmeler öncesi ilgili alanda en az altı aylık hizmet içi eğitim olmalıdır.
 7. 45’inci maddenin üçüncü paragrafı çelişkilidir. Son paragrafta ise savaş hali ve olağanüstü hallerde istisna öngörülüyor. 1974 yılından beri ateşkes koşulları geçerlidir.
 8. 50’nci maddede öngörülen kıyafet tanımlaması yetersizdir. Din görevlileri dışında kamuda tarikatların dinsel ve ideolojik sembollerini tanımlayan kıyafetler giyilemez” tanımı girmelidir.
 9. 61 (1) maddesinde 6 ayda bir öngörülen konsolide iki ayda bir olmalıdır.
 10. 63 (2) maddede yer alan ek çalışma ödeneği bire iki olmalıdır.
 11. 63 (3) maddesinde maaş hesaplama yöntemi yanlıştır.
 12. 68 maddede tehlike, iş güçlüğü, görev riski ve ek tahsisat hakkı ödeneği verilebilir deniyor. Bu “verilir” olmalıdır.
 13. 69 (2) maddesi çıkarılmalıdır. Kamu görevlileri de siyasi partilere üye olmalıdır.
 14. Yasada yer alan 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 maddeleri performans değerlendirmesi siyasi ve adam kayırmaya yönelik istismara açıktır.
 15. 87 (5) mesai saatleri dışındaki hizmet içi eğitimler zorunlu olamaz.
 16. Maddede Burs Seçim Komisyonu’nda yetkili sendikalar da olmalıdır.
 17. Kısa süreli hastalık izinlerinin 12 iş günü olarak belirlenmesi mantıkla açıklanamaz. Bu süre az olduğu gibi, istismar eden kamu görevlileri yanında bu raporları düzenleyen doktorların da sorgulanması gereklidir.
 18. 126 (6) A maddesi kişiye özel karar üretilmesine fırsat veriyor. Çalışma alanı belirlenerek yasaya açıklık getirilmelidir. Örneğin özel ihtisas sahibi doktorlar.
 19. 127 madde Göç Yasası olarak bilinen Kamu Görevlilerinin Maaş, Ücret ve Ek Ödenekleri Yasası’nın devamını öngörüyor. Bu yasa iptal edilmelidir.
 20. Maddede yer alan sözleşmeli personel alımının siyasi erke verilmesi yanlıştır. Kamu Hizmeti komisyonu burada da karar verici olmalıdır.
 21. Maddede Kamu Hizmeti Komisyonu by pass ediliyor.
 22. 146 (1) maddede yer alan “genel müdür” tanımlaması bizim dairelerimizde yoktur. Bu madde TC’den gelen unsurların yazdığı bir madde olmalı.
 23. Geçici 7 (2) maddesinde oluşturulan “Geçici Personel Komisyonu” Kamu Hizmeti Komisyonu’nun görevini üstleniyor. Siyasi istismara açık bu komisyonda ise sendikalar yer almıyor.
 24. Geçici 17 (1) maddede yasadışılığın kılıfa uyarlanması öngörülmektedir.