Eğitimde fırsat eşitsizliği devam ediyor

Okullarımızın açılmasının üzerinden bir ay süre geçmiş olmasına rağmen, öğretmen eksiklikleri devam etmektedir. Bunun yanında emeklilik, nüfus artışı ve son yapılan atamalardan sonra müdür ve müdür muavini ihtiyaçları da ortaya çıkmıştır. Nakiller belirlenen tarihten önce bitirilmiş olmasına rağmen hantal ve aksak işleyen bürokrasiden kaynaklı atamalar geç yapılmış, eğitim-öğretim maalesef bu durumdan ötürü zarar görmüştür. Yeni atamalar geçtiğimiz haftalarda geç de olsa tamamlanmış olmasına karşın, ülkemiz nüfusunu kontrol altında tutamadığımızdan ve okulların açılmasından sonra öğrenci kayıtlarında artış olmasından ötürü yeni sorunlar ve ihtiyaçlar baş göstermiştir. Eksik öğretmeni olan okulların bir bölümüne öğretmen verilmiş olmasına rağmen, bazı okullarımız halen eksik öğretmenle eğitim-öğretime devam etmek zorunda bırakılmaktadır.

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi, hantal ve aksak bürokrasi sorunu yine aşılamamış ve yeni kadro alımı ile ilgili süreç halen devam etmektedir. Hükümet yetkililerin bilmesi gerekir ki “Eğitim ve Sağlık” bekletilemez ve bu iki alanla ilgili tasarruf asla kabul edilemez. Tüm uyarılarımıza rağmen açıkça görülmektedir ki, uyarılarımız yeterince dikkate alınmamıştır. Gelinen süreçte, gerek emeklilik, gerek öğretmenlerin yükselmelerinden, gerekse nüfus artışından kaynaklı yeni kadro talepleri bir türlü karşılanamıyor. Muhalefette iken benzer durumları sürekli eleştiren şu anki hükümet edenlerin, bu konudaki performansı da diğerlerinden farksızdır.

Okullarımızdaki yönetici ve öğretmenler fedakarca görevlerini yaparken, sendikamız sabır ve özveri ile okulların kadro ve diğer ihtiyaçlarının çözülmesi için eğitim adına çalışırken, bu sabrın bir sonu olacağını yetkililere hatırlatırız. Gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin uygulamalarından dolayı biriken ve defalarca gündeme getirilen sorunların yanında, kontrolsüz nüfus akışı nedeni ile bazı okullarımız, öğrenci yoğunluğunun yarattığı sorunlarla da boğuşur hale gelmiştir.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki,
– Gönyeli, Dikmen, Girne merkez, Mağusa merkez, Hamitköy ve Alsancak bölgelerinde okullar kapasitelerini aşmış durumdadır. Bu bölgelere yeni okul planlamalarının acilen yapılması gerekmektedir.
– Okullarımız çok kültürlü, çok dilli okullara dönüşmüştür. Oryantasyon sınıfları, özel eğitim ve rehberlik servislerinin kurulması gerekmektedir.
– Okullarımızın deprem fizibilite analizleri tamamlanmalı ve okul güvenliği ile ilgili somut adımlar atılmalıdır.
Sonuç olarak yukarıda belirttiğimiz konuların takipçisi olacağımızı, öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği yaratan koşullar ve eksiklikler ile mücadele edeceğimizi, bu eksiklikler 25 Ekim tarihine kadar giderilmediği taktirde, demokratik hakkımız olan eylem hakkımızın gündeme geleceğini tüm kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla.

Akgün Kaçmaz
KTÖS Örgütlenme Sekreteri