EN

Okulların Yeniden Açılmasına Yönelik Rehber

COVID-19 Sonrası Okulların Yeniden Açılmasına Yönelik Rehber
“Eğitimin planlama, uygulama ve değerlendirme süreci olduğunu hatırlatır, bilimsel veriler ışığında katkı koymaya hazır olduğumuzu belirtiriz.”

Eğitim/öğretim faaliyetlerinin okullar bünyesinde bilimsel veriler ışığında yeniden başlaması için temel ilkelere, sağlık kurallarına özen göstermeli ve okulları yeniden hazırlamak için bütçe ayırmalıyız. Dünya’da benzer uygulamaları takip edip, yerel koşullarımızı oluşturmalı ve toplumu haberdar etmeliyiz.

Bu anlamda uluslararası dayanışma, işbirliği ve deneyim bizim için önemlidir. Eğitim Enternasyonali, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, UNESCO, UNİCEF, WHO ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin açıklama ve önerilerini takip etmek, başta AÖA, DAÜ Eğitim Fakültesi ve diğer üniversitelerin eğitim fakültelerinin bilgi birikimi ve teknoloji potansiyellerinden yararlanabilmek eğitim/öğretim faaliyetlerinin sağlıklı planlanabilmesi için önem arz etmektedir.

KTÖS olarak, okulların ne zaman açılacağı meselesini değil, örneklerine bakarak açıldıktan sonra alınacak önlemleri konuşmamız gerektiği kanısındayız. Sürecin eğitim, sağlık ve güvenlik noktasında çok boyutlu olduğu ve alınacak önlemlerin uzun vadeli olacağını görebiliyoruz.

Eğitim Bakanlığı okulların yeniden açılması ile ilgili politikalarını oluştururken aşağıdaki tavsiyeleri dikkate almalıdır.

Toplum/Aileler açısından;
1. Bakanlık, okulların yeniden açılmasına yönelik karar alırken, çocukların yüksek yararını ve genel halk sağlığı kararlarının merkezine koymalı ve eğitim, halk sağlığı ve sosyo-ekonomik etmenler açısından fayda ve risk analizi yapmalıdırlar.
2. Bakanlık, okulların açılması ile ilgili şeffaf olmalı, sık sık bilgi paylaşmalıdır.
3. Evde eğitim sürecini desteklemek için ailelerin okullarla işbirliği yapmasını sağlayacak platform kurulmalıdır.
4. Okulların açılması durumunda çocuğun nasıl yönlendireceği ile ilgili aile rehberi hazırlanmalıdır.

Çocuklar açısından;
1. Öğrenciler ve ailelerin okula güvenini sağlayacak şartlar oluşturulmalıdır.
2. Oryantasyon süreci çok kültürlülük, çok dillilik dikkate alınarak planlanmalı, kapsayıcı olmalıdır.
3. Salgın döneminde ulaşılamayan eğitim hedefleri için ölçme ve değerlendirme yapılmalıdır.
4. Salgın döneminde oluşan eşitsizlikler giderilmelidir.
5. Salgın döneminde istismar veya ihmaller ile ilgili önlemler alınmalıdır.
6. Çocuklar için yeni sosyal düzene uyum programları yapılmalıdır.

Eğitim faaliyetleri açısından;
1. ‘Eğitim bilim danışma kurulu’ oluşturulmalıdır.
2. Öğretmenin/öğrencilerin oryantasyonu ve hazır bulunuşluğu sağlanmalıdır.
3. Aile eğitimine önem verilmelidir.

Öğretim programları açısından;
1- Öğretim programlarını hazırlayan komisyonlar yeniden göreve çağrılmalıdır.
2-Öğretim programlarının güncellenmesi yapılmalıdır.
3-Öğrenme çıktıları dikkate alınarak kayıp süresi yeni sürece eklenmelidir.
4-Tamamlama eğitimi veya yoğunlaştırılmış eğitim için komisyonların görüşü dikkate alınmalıdır.

Okul güvenliği açısından;
1. Okullar uluslararası standartlara uygun olarak fiziki olarak hazırlanmalıdır.
2. Çocukların birbirlerinden en az 2 metre mesafede oturacakları sınıf düzeni oluşturulmalıdır. Her çocuğa sınıf içinde 2,5 metre karelik alan ayrılarak oturma düzeni oluşturulmalıdır.
3. Gerekli sağlık, hijyen ve güvenlik kitleri okullara temini edilmelidir.
4. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulaması için rehber hazırlanmalıdır.
5. Okul servislerinin güvenliği sağlanmalıdır.
6. İhtiyaç halinde ek öğretmen ve eğitim çalışanı istihdam edilmelidir.

Uzaktan eğitim açısından;
1- İkinci salgın dalgası olacakmış gibi düşünülerek uzaktan öğretim sürecine ek bütçe ayrılmalıdır.
2- Uygulama erişilebilir, çok kültürlü, çok dilli ve kapsayıcı olmalıdır.
3- Okullara online eğitim altyapısı, öğrencilere tablet ve internet erişimi sağlanmalıdır.
4- Öğretmenlere interaktif eğitim, iletişim becerileri ve video/simülasyon tabanlı içerik hazırlamaları için hizmet içi kurs düzenlenmelidir.
5- Simülasyon tabanlı içerik üretmek için adobe captivate, articulate 360, h5p ve benzeri
programların kullanımı ile ilgili uzun vadeli antlaşmalar yapılmalıdır.
6- Uzaktan eğitim bir sistem yaklaşımı ile ele alınmalı, Bakanlığa bağlı bir öğrenme yönetim sistemi oluşturulmalıdır.
7-Dijital materyal oluşturulmalı, dijital ölçme değerlendirme sistemi geliştirilmelidir.
8-Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim enstitüsü kurmalı veya bu yönde üniversitelerle işbirliği yapmalıdır.

Sivil toplum açısından;
1. Bakanlık, eğitim sendikaları ile işbirliği halinde olmalıdır.
2. Eğitim fakülteleri sürecin bir fiil parçası olmalıdır.

Eğitimin planlama, uygulama ve değerlendirme süreci olduğunu hatırlatır, bilimsel veriler ışığında katkı koymaya hazır olduğumuzu belirtiriz.

Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri

Okulların Yeniden Açılmasına Yönelik Rehber
Başa dön