KTÖS’ün Dijital Eğitim Portalı Kurması Yasaldır.

KTÖS’ün Dijital Eğitim Portalı Kurması Yasaldır.

Eğitim Bakanlığı bu kriz ortamında eğitim/öğretim faaliyetleri için sorumluluk alan KTÖS’ün kurduğu online eğitim portalı Kıbrıs Akademi’yi hedef alan açıklamaları tv programlarında yapmış, mesajlarla okul yöneticilerini ve öğretmenleri tehdit etmiştir.

Eğitim devlet eliyle yürütülür. Eğitim kamusal ve erişilebilir olmalıdır. Bu tartışılmaz gerçeklik bizim ilkelerimiz arasındadır. Eğitim portalı ne okulun, ne sınıfın yerini alamaz. Bunu Eğitim Bakanlığı dahi düzenlese formal değil, informal bir eğitimdir. İdari bir tatilde öğretmen, öğrenci ve ailelerin eğitim/öğretim faaliyetlerine katılımı zorunlu değil, ancak gönüllülüğü ile takip edilebilir. Kıbrıs Akademi, Eğitim Bakanlığı’nın asli görevlerini yerine getirmesine engel değildir. Kıbrıs Akademi, online bir portaldır, bir çeşitliliktir, bir seçenektir, içerisinde bombalar değil eğitim materyalleri bulunacaktır.

1963-1974 arası toplumsal mücadeleye katkı koyan bu örgüt, bu salgın döneminde de öğretmenine, öğrencisine, ailelerine ve topluma elbet alternatif yaratacaktır. Eğitim Bakanlığı yetkililerine tavsiyemiz mevzuatları bir kez daha okuması ve bu kriz ortamında sorumluluk alan KTÖS’e teşekkür etmesidir.

Anayasanın 23.4 maddesine göre devletin tekelinde olan din eğitimini istismar edip kuran kursu düzenleyenler ile ilgili hiç bir şey yapmayan Eğitim Bakanlığının, Kıbrıs Akademi Online Eğitimin önüne kesmeye çalışması abesle iştigaldir.
Uğur Erilen
Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri

Not: Aşağıdaki EK1, EK2, EK3 www.mahkemeler.net’den okunabilir.

EK1: 17/1986 sayılı Milli Eğitim Yasası
EK2: Özel Okullar Dershaneler ve Kurs Yerleri Tüzüğü
EK3: Anayasa