KTÖS 42. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi…

Demokrasimizin ve dayanışmamızın bir parçası olan genel kurulumuz gerçekleşti. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun.

30 kişilik yönetim kuruluna ve haysiyet divanına seçilen üyeler ile onaylanan karar tasarıları şöyle;

Yönetim Kurulu;

Emel Tel, Süleyman Gelener, Akgün Kaçmaz, Burak Maviş, Çağrı Akgür, Mebruke Diren, Mustafa Baybora, Hikmet Olgaçer, Uğur Erilen, Faize Sertel, Şener Elcil, Erol Sabır, Erdoğan Emiroğulları, Saffet Aşaroğlu, Hamide Avcıbaşı, Sermin H. İyican, Sevşen Dandana Özerce, Mehmet Beteri, Müge Evram, Gamze Ekemen , Derman Paça Aligüllü, Tanju Üngör, Burçin Karabaşak, Hasan Belen, Hüseyin Bozalanlar, Salih Özalan, Tolga Karadağlı, Murat Dağman, Nahide Taçoy, Sevgi Erhalaç

Haysiyet Divanı;

Halil Kara, Ayşe Sağer, Sadık Azimli, Ulus Burçaklı, Fatma Kükrer.

Karar Tasarıları;

KTÖS’ü hazırlamış olduğu “Nitelikli Kamusal Eğitim Politikası” isimli çalışmanın sendikanın genel eğitim politikası haline gelmesi ve alternatif önerilerle geliştirilmesi için karar tasarısı olarak üyenin onayına sunularak, oy birliği ile kabul edilmiştir.