Hükümet, YÖDAK’ın net duruşunu desteklemelidir

Adamızın kuzeyinde eğitimi alınır satılır bir meta haline getirerek nitelik sorunu yaşayan üniversite sektörünü yaratan hükümetçilik anlayışı, üniversiteleri denetim altına almaya çalışan YÖDAK’a destek vermekten kaçmaktadır.
Eğitimin sorunlarını ve çözüm yollarını çok iyi bilen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Cemal Özyiğit’in YÖDAK’ın faaliyetlerine destek olmaktan uzak durduğunu gözlemlemekteyiz. Özellikle “Netkent Üniversitesi” ile ilgili yaşanan gelişmeler siyasetin, hukuğun üstünlüğüne saygısı olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Kemal Dürüst’ün Eğitim Bakanlığı döneminde “açma ön izni” alan bu üniversite gerekli şartları yerine getirmediği için YÖDAK tarafından öğretime başlama izni verilmemiş ve izinleri iptal edilmiştir.
Eğitim Bakanlığı’ndan, YÖDAK ve YÖK’ten “uzaktan eğitim” izni olmayan bu üniversite mahkemeye başvurmuştur. YÖDAK ve YÖK’ten uzaktan eğitim izni olmayan bu üniversitenin şu anda yasadışı bir şekilde 501öğrenci kaydı yaptığı ortaya çıkmıştır. İptal kararına rağmen yasadışı öğrenci kaydı yapıp, faaliyet yürüten bu üniversite ile ilgili Eğitim Bakanlığı seyirci kalıp, izlemekle yetinmektedir. Bilindiği üzere bu üniversitenin mütevelli heyetinde CTP’den bakanlık yapmış Sn. Birikim Özgür, UBP’den bakanlık yapmış Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, birinci Cumhurbaşkanı Sn. Rauf Denktaş’ın danışmanı Sn. Çavlan Süerdem ve hepsinden önemlisi AKP eski Enerji Bakanı Sn. Hilmi Güler vardır.
Anlaşılan odur ki, Sn. Cemal Özyiğit’in yasaları uygulama ile ilgili çekincesini AKP’den gelen baskılar ve dörtlü hükümetin menfaat ilişkileri ile açıklamak mümkündür. Sn. Cemal Özyiğit’e yasaların herşeyin üzerinde olduğunu hatırlatır, siyasi oyunlarla eğitimi ticarete dönüştürenlere karşı dik durmaya davet ederiz.
           Saygılarımızla,
                                                               
​Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri