Ekonomik krizden ortak çıkış yolu.

Sendikal Platform’da yer alan sendikalar ,toplumsal sorumluluk gereği Kıbrıs Türk toplumunun geniş kesimlerini temsil eden örgütleri, siyasi partileri ve ekonomi-politika alanında deneyimi olan akademisyenleri bugün 10:30’da Girne Dome Hotel’de buluşturdu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Sendikal Platform’un düzenlediği toplantının amacının ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum ile ilgili değerlendirme yapmak olduğunu dile getirdi.

Sendikal Platform’un değerlendirme toplantılarında eylem yapma ve sokağa çıkma konusunda bir sıkıntıları olmadığı tespitinde bulunduklarını söyleyen Elcil, ancak yapılacak eylemin sonuç alıcı olabilmesi için hedefin belli olması gerektiğine yönelik bir ortak tespit bulunduğunu belirtti.
Hedeflerinin Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik ve siyasal olarak kendi ayakları üzerinde duracağı bir sistemin yaratılması olduğunu kaydeden Elcil, bu hedefe varılması adına farklı kesimlerden insanların da bu sorumluluğu paylaşması gerektiğinden yola çıkarak toplantının organize edildiğini söyledi.
Elcil, “Amacımız toplumsal bütünlük çerçevesinde işveren, işadamı, işçi, akademisyen herkesin elini taşın altına koyarak ortak bir çıkış noktası bulmak ve bu doğrultuda beraber çalışarak toplumumuzun dinamikleri ile beraber daha gelişmiş, kendi ayakları üzerinde duran bir Kıbrıs Türk toplumu yaratmaktır” dedi.


Kıbrıslı Türklerin ekonomik ve siyasal olarak Güney Kıbrıs ile aynı seviyeye çıkması gerektiğine işaret eden Elcil, hedefin bu olması gerektiğini söyledi.
Elcil, bu hedeflere yönelik engellerin kaldırılması gerektiğini dile getirerek, toplantının amaçlarından birinin de bu olduğunu ifade etti.

Kıbrıs’ta siyasi ve ekonomik gelişmelerin aynı paralelde yürüdüğünü söyleyen Elcil, 1955’ten günümüze yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeleri özetledi.

Elcil, “1974 ile beraber Kıbrıs Türk toplumu kendi kendini yönetecek mekanizmaları sahibi olduğunu zannederek yola çıkmıştır, maalesef geldiğimiz nokta itibarıyla bunda başarılı olmadığımızı söyleyebiliriz” diye konuştu.

Elcil, neo liberal politikaların hayata geçmesi, Körfez krizi döneminde yaşanan ekonomik çöküntü, Annan Planı süreçlerinin ardından Türkiye’den gelen paketlerin bağımlı ekonomik yapının ortaya çıkmasını sağladığını belirtti.

Ekonominin bağımlı olup olmadığının sorgulanması gerektiğini söyleyen Elcil, geçen yıl devlet harcamalarının yüzde 83’ünün özkaynaklardan karşılandığını, bunun ülkede kaynakların var olduğunu gösterdiğini söyledi.

Elcil, bugünkü toplantıda popülizmden uzak bir anlayışla hareket etmenin önemli olduğuna vurgu yaparak, yaptıkları çağrılara karşın sadece üç siyasi partiden temsilcilerin toplantıya katılmasından üzüntü duyduklarını kaydetti.

Toplumun birlikte hareket etmesinin önemli olduğuna işaret eden Elcil, Kıbrıslı Türklerin kendi ayakları üzerinde duracağı bir sistemin ancak bu şekilde ortak çabayla sağlanabileceğini belirtti.

Elcil’in konuşmasının ardından toplantı çalışma gruplarının oluşturulması ve grupların rapor çalışmalarına başlaması ile devam etti.

 

ÇALIŞTAY KONU BAŞLIKLARI:

1. Üretim ve Kamu Harcamalarının Verimliliği

– Genelde tüm sektörlerde özelde ise Eğitim ve Turizm alanlarında ekonomiye katkının artırılmasının yöntemleri
– Teşvik sisteminin ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacak şekilde yeniden yapılandırılması
– Girdi maliyetlerinin düşürülmesinin yolları ve yatırım ortamının yaratılması
– Yeni yapılacak kamu yatırımların ekonomik analizlerini yapacak ve onay verecek birimlerin oluşturulması

2. Vergi Sisteminin Analizi

– Vergi adaletsizliğinin giderilmesi
– Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması
– Emlak Vergisi
– Dolaylı ve dolaysız vergi oranlarının ve vergi tabanının incelenmesi
– Vergi denetimini sağlamanın yöntemleri

3. Stabil Para Birimine Geçiş

– Yasal olarak uygulanabilirlik
– Ekonomik olarak sürdürülebilirlik
– Dünyada uygulamada olan diğer para birliklerindeki durumun analizi

4. Çalışma Yaşamı, Maaş ve Ücret Sistemi İncelemesi

– Göç Yasası diye bilinen 47/2010 numaralı yasa
– Asgari ücretin belirlenmesi yöntemi
– Özel ve Kamu Sektörleri arasındaki maaş farklılıkları
– Sosyal Güvenlik ve İhtiyat Sandığı yatırımları ve bu yapıların sürdürülebilirliği
– Emekli maaşları
– Toplu İş Sözleşme düzenine geçiş
– Özel sektörde sendikalaşma

 

not: Çalıştayın sonuç bildirgesi daha sonra geniş kesimli basın toplantısı ile toplumla paylaşılacaktır.