Çağdaş Bir Çocuk Koruma Sistemi Oluşturulmalıdır

 

İnsanın bir başka canlıyı, özellikle de bir başka insanı, bilerek isteyerek öldürmesi cinayettir. Bu durum, neredeyse tüm toplumlarda kabul edilemez bir insanlık suçudur. Bir bireyin kendi çocuğunu öldürmesiyse sebepleri ve sonuçları bakımından kabul edilmesi, anlaşılması ve anlamlandırılması çok daha zor ve karmaşık bir durumdur.

Çocuk cinayetleri, çocuk istismarının geri dönüşü olmayan, en kötü sonuçlarından biri olarak kabul edilir. Bu konunun önemli halk sağlığı sorunlarından birisi olduğu günümüzde birçok ülkede ortaya konmuştur.

Devlet ve kurumları, çocukları her türlü hak ihlalinden, ihmal ve istismardan korumak üzere uygun koruyucu ortam sağlamalıdır. Bunun taahhüdü ve sorumluluğunun tanımı ise çocuk koruma politikasıdır.

Kıbrıs’ın kuzeyinde çocuk koruma sisteminin ne kadar yetersiz olduğunu ve çocuğun korunması konusunda ciddi eksiklikler bulunduğunu acı tecrübeler yaşayarak öğreniyoruz. Çocuğun korunması konusunu devlet politikası haline getirerek, tüm toplumun dahil edileceği, yeterli kaynak sağlanan çağdaş bir çocuk koruma sistemi oluşturmak gereksinimi her geçen gün kendini göstermektedir.

KTÖS, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde ülkemizde bir çocuk koruma politikası oluşturulmasına ve bu politikanın oluşturulabilmesi için yeni yasal ve yönetsel düzenlemelere katkı koymaya ve sorumluluk almaya hazırdır.

 

Saygılarımızla,

 

Süleyman Gelener

KTÖS Eğitim Sekreterliği