Arif Hasan Tahsin Vakfı Gazete Tasarım Etkinliği

Vakfımız okullarımızda bir gazete etkinliği düzenleyecektir. Çocuklarımızdan alınacak yazı ve resimler ileride sembolik olarak çıkarmayı düşündüğümüz Söz Gazetesi’nde yayınlanacaktır. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan gerekli izin alınmıştır. Konuya duyarlılık göstereceğinize ve gerekli katkıyı yapacağınıza inanır, saygılar sunarım.  

Güven Varoğlu

   Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vak

                                                          Mütevelli Heyeti Başkanı

 

Etkinlik Safhaları;

1- Söz Gazetesi’nin Yeni Sayısı için önceden hazırlanmış bir şablon okullara gönderilecektir. (Şablon ektedir, SÖZ Gazetesi ön ve arka 2 sayfa)
2- Söz Gazetesi’nin yeni sayısı 4-6 kişilik gruplar tarafından 1-2 öğretmen rehberliğinde hazırlanacaktır. 3., 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinin katılımıyla gruplar oluşturulacaktır.
3- Gruplarda;

1-2 takım lideri, muhabirler (yazı, foto, sanat ve spor) ve 1 veya 2 editör olacaktır.

Konular;

Çevre, Çevre Bilinci
Çocuk ve Çocuk Hakları
Kıbrıs Kültürü (mani, masal, oyunlar, yemekler, tatlı-tuzlular vb…)
Çocuğun kendisi ve çevresiyle ilgili konular
Gelecekle ilgili beklentileri (geleceğe mektup vb.)
Güncel olaylarla ilgili haberler ve röportajlar
Grupça yerleştirilen haber ve fotoğraflar yanın da çocukların çizdiği resimler ve karikatürlere de yer verilecektir.

Gazete İiçeriği ve Bilgiler;

Gazeteyi hazırlayan kişilerin isim, soyisim ve yaşları yazılacaktır.
Her grupta özel gereksinimli bireylerin de yer alması için duyarlılık gösterilmesi önemlidir.
SÖZ gazetesi bilgisayarda hazırlanacak, şablon Psd (photoshop) ortamında hazır olarak okullarımıza email yoluyla gönderilecektir.
Gazetede kullanılacak resimlerin siyah-beyaz olarak şablona eklenmesi gerekmektedir.

Katılmak isteyen okulların 2 Kasım 2018 Cuma gününe kadar Arif Hasan Tahsin Vakfı’na bilgi vermeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için iletişim numaraları; 05428687550 05428606635 05338403001.

E-mail adresi; arifhasantahsin@gmail.com, guvenvaroglu@gmail.com başvurabilirsiniz.

Bilgisayar ortamında gruplar tarafından hazırlanacak gazeteler 30 Kasım 2018 Cuma gününe kadar Arif Hasan Tahsin Vakfı e-mail adresine gönderilecektir.
Hazırlanan gazeteler daha sonra belirtilecek tarihte sergilenecektir.
Tüm katılımcılara belge verilecektir.

Hazırlanacak gazetelerin yönlendirilmesi amacıyla bir kurul oluşturulmuştur. Kurulda görev alan kişiler; Senih Çavuşoğlu, Sami Özuslu, Özge Yorulmaz, Semra Bayhanlı, Nurten Dayı Üçüz, Zübeyde Giritli, Ozan Özgenler, Burak Maviş, Süleyman Gelener, Ahmet Güneyli, Hikmet Olgaçer, Güven Varoğlu.