YÖDAK neden devre dışı bırakılmak isteniyor?

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Nazım Çavuşoğlu’nun Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme,Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile ilgili açıklamalarını ilgi ile takip ekmekteyiz.  

Sn. Çavuşoğlu açıklamalarında YÖDAK’ın yasal yetkilerini aştığını belirterek, gerekirse YÖDAK’ın ortadan kaldırılıp, yetkilerinin Eğitim Bakanlığı’na devredilmesi gerektiğinden bahsetmektedir. Bu saptamayı yapan Sn. Çavuşoğlu’na bazı tarihi gerçekleri hatırlatmakta yarar görüyoruz.

Kuzey Kıbrıs’ta üniversite açma ve eğitimi ticari bir şekilde sektör haline getirme anlayışı UBP’nin tek başına hükümet olduğu 2009 yılından itibaren hız kazanmıştır. Bilindiği üzere üniversite “açma ön izni”  Eğitim Bakanlığı tarafından verilmekte olup, şu anda 20 faal üniversitenin yanında 14 tane de açma ön izni almış üniversite olduğu basına yansımıştır. Bu sayı ile ilgili ciddi spekülasyon olduğu açıktır. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Nazım Çavuşoğluöncelikle bu konuyu açıklığa kavuşturmalı, 2009’dan itibaren Eğitim Bakanlığı’ndan “açma ön izni almış” Üniversiteleri isimleri ile basına açıklamalı, bunlardan hangilerinin faal olduğunu, hangilerinin izin alıp hiçbir faaliyet yapmadığını ve hangilerinin YÖDAK tarafından kapatılmasına rağmen, Eğitim Bakanlığı’nın göz yumması sonucu hala daha diplomalarının geçersiz olacağını bile bile yasadışı öğrenci aldığı kamuoyu ile paylaşmalıdır.

Üniversiteler dışında, yine Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın izni ile açılan eğitim merkezlerinin”denetimsizlik sonucu öğrenci adı altında kaçak işçi temin etme merkezleri haline geldiği bilinmektedir. Konu ile ilgili Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı eğitim merkezi adı altında kaç tane izin vermiştir, bu merkezlerin isimleri nelerdir? Bakanlık bu konuda ne gibi tedbirler almayı düşünmektedir?

Gelmiş geçmiş bütün eğitim bakanları, TC Eğitim Bakanı’nı eş düzeyde kabul edip protokol imzalarken, sizin YÖK ile protokol imzalamanız YÖDAK’ı devre dışı bırakma ve siyasi etiğe aykırı bir durum değil midir? Devletler arasında siyasi eşitlik varsa sizin YÖK ile antlaşma imzalamanız Kıbrıs Türk toplumunun siyasi eşitliğinin ve toplumsal haklarının ihlali değil mi? Bu konuda YÖDAK’ı neden devre dışı bıraktınız?

Bu çerçevede Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Nazım Çavuşoğlu’nu topluma doğru bilgiler vermeye, YÖDAK’a saldırma yerine YÖDAK’ın anayasal bir kurum haline dönüşüp toplumsal yapımızı bozan üniversite açma furyasını durdurmaya ve var olan üniversitelerin uluslararası eğitim standartlarına ulaşması için YÖDAK’ın denetim yapmasına destek olmaya davet ederiz.

Saygılarımızla,

                                                                                                                   

    Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri