Yarışarak değil, çocuklarımızın eşit şekilde ulaşabileceği bir kolej giriş sistemi istiyoruz

Eski Eğitim Bakanlarından  “Çocuklarımızın yarışacağı değil, çocuklarımızın eşit şekilde ulaşabileceği bir kolej giriş sistemi” istemiştik. Yeni Eğitim Bakanından da talebimiz aynı şekilde devam edecektir.

 

Kullanılan çoktan seçmeli testler, öğrencilerin belli bir konu üzerinde düşünme, düşündüklerini yazılı ve sözlü olarak ifade etme, yaratıcılıklarını ortaya koyma, eleştirel düşünme, yorumlama, çözümleme ve konu üzerinde değerlendirmelerde bulunmasına olumsuz yönde etki etmektedir. Bu sınavlar, özellikle şehir merkezlerinde, eğitimde yozlaşmaya neden olmakta öğretmenliği teknisyenliğe çevirmekte ve çocuklarımıza telafisi mümkün olmayacak ölçülerde travmalar yaşatmaktadır.

 

Kolej giriş sınavlarının varlığı önemli sosyal ve ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir. Sınava yönelik soru çözme teknikleri ile soru tiplerinin öğrenilebileceği, sınava hazırlık bağlamında özel dersler ve dershaneler bir alternatif olarak devreye girmiştir. Bunun sonucu olarak para ile alınıp satılan bir sistem ortaya çıkmış ve ekonomik olarak farklı sınıfta olan öğrenciler arasında bir fırsat eşitsizliği yaratılmıştır. Dershane ve etüt merkezlerinin ana kaynağını oluşturan kolej giriş sınavları önemli bir kayıt dışı ekonomi oluşturmuş durumdadır.

 

Mevcut sınav sistemi, çağ nüfusunun ancak 15%’ine kolejlere kayıt hakkı vermektedir. Bu sınavın bir başarı göstergesi olduğu gafı en yetkili ağızlar tarafından yapılmaktadır. KTÖS, çağ nüfusunun %15’inin başarılı, % 85’inin başarısız ifade edileceği bir kolej sınav sistemi yerine, çocukların gelişimini, ilgisini ve eğilimini destekleyen bir modeli arzu etmektedir.

 

Kolej giriş sisteminin değiştirilmesi için Eğitim Şurası’nda alına kararlar iyi bir başlangıç olabilir.

“Güzel Sanatlar ve Kolej programlarına 6.sınıftan itibaren başlanmasına devam edilmelidir; kolejlerde sadece GCE, IGCSE ve A-Level programları uygulanmalıdır; ilkokul sonrasında kolejlere giriş yanında ortaokullardaki farklı program koridorlarıyla yaratılacak yatay ve dikey geçişlerle kolejlere girmede fırsat eşitliğinin yaratılmalıdır; kolejlerin mevcut yapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir olmayan bugünkü kolejlere giriş sisteminin çağdaş anlayışlara uygun bir şekilde kademeli olarak değiştirilerek süreç temelli bir değerlendirme sistemi ile öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yönlendirilmesinin sağlanmalıdır; İlahiyat Koleji kapatılmalıdır” kararları birlikte üretilmiş kararlardır. V. Eğitim Şurasında kolejlerin geleceği ile ilgili pozitif kararlar üretilmesine rağmen, bu kararlar Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilmemiştir.

 

Kolej giriş sınavlarının kaldırılması talebi kesinlikle bu okulların kapatılması anlamına gelmemektedir. Yabancı dil öğretimine ağırlık veren kolej müfredatı devam etmelidir ve kamusal eğitim içerisinde yaygınlaştırılarak daha fazla çocuğumuzun bu fırsata ulaşması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

 

Öğrencilerimizin kolejlere ve kolej müfredatına geçişi için çağdaş ve bilimsel düzenlemeler derhal hayata geçirilmeli; kolej müfredatı çağ nüfusunun daha yüksek oranda ulaşabileceği bir şekilde yaygınlaştırılmalı; mevcut kolej giriş sistemine alternatif yöntemler tüm paydaşların katılımıyla tartışılmalıdır. Çocuklarımızın yarışacağı değil, çocuklarımızın eşit şekilde ulaşabileceği bir kolej giriş sistemi istiyoruz.

 

Değişim için biz elimizi taşın altına koymaya hazırız.

 

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri