Yangının acısını içtenlikle paylaşıyoruz.

“Çevre felaketinden insanlık dramına dönüşen ve kayıplar yaşanmasına neden olan yangının acısını içtenlikle paylaşıyoruz.”

Çokuluslu şirketlerin açgözlülüğünün yaşattığı çevre felaketleri dünyamızı yok oluşa sürükleyen iklim değişikliklerini tetiklediğinden seller, yangınlar, depremler, fırtınalar, kuraklıklar artık günlük hayatımızda sık sık duyduğumuz felaketler haline gelmiştir.

İnsanlığın ortak evi dünyayı yok oluşa sürükleyen bu felaketlere bir yenisi de Yunanistan’da yaşanan yüzlerce insanın ölümüne, yaralanmasına ve değeri ölçülemeyecek kadar büyük çevrenin ve hayvanların telef olmasına neden olan yangındır. Yakın coğrafyamızda tarihsel olarak da ilişkide olduğumuz bu ülkenin yaşadığı acıyı paylaşmayı bir insanlık görevi olarak görmekteyiz. Yunanistan halkının yaşadığı acılar, bizim de yabancısı olmadığımız ve her zaman bizim de başımıza gelebilecek felaketlerdir. İnsanlığın ortak evi olan dünyanın yaşanan felaketlerle yok oluşa sürüklenmesinin önüne ancak evrensel insanlık dayanışması ile geçmek mümkündür. Bu çerçevede din, dil, ırk, renk, inanç ayrımı yapmadan dayanışma ve yardıma ihtiyacı olan tüm felakete uğramış insanların yanında olmak, yaralarını sarmaları için destek olmak insanlık onuru taşıyan herkesin görevidir. Bizler Kıbrıslı Türk öğretmenler olarak felaket yaşayan Yunan halkı ile dayanışmamızı ortaya koyar, felaketzedelerin yaralarını sarmak, acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere ülkemizin bütününde dayanışma içinde olduğumuz örgütlerle gerekli katkının yapılması için her türlü girişimi yapacağımızı saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.

                                                                                                                                     

                                                                                                Şener Elcil

                                                                                               KTÖS Genel Sekreteri