Yangın Yerinde Kabare” Oyunu Bu Kez KTÖS için Sahnelendi

UBP-HP Hükümetinin kurulduğu günlerde ilk icraatı, bir bürokratı marifetiyle “Yangın Yerinde Kabare” oyununun devlet tiyatrolarında sahnelenmesini engellemek olmuştur. Yangın Yerinde Kabare oyununu yönetecek olan Yaşar Ersoy ve ülkedeki tüm demokratik güçler bu sansüre, sadece tiyatroya ve sanata değil, özünde “düşünce ve ifade özgürlüğüne” sürülmeye çalışılan bir kara leke olduğu için karşı çıkmıştır. Oyunun mutlaka oynanmasını sağlamak konusunda ortak akıl oluşturulmuş, KTÖS ve Sendikal Platform üyesi sendikalarla birlikte oyunun sahnelenmesine destek verilmiştir.

Yönetmen ve oyuncularının ortaya koydukları irade sayesinde Yangın Yerinde Kabare oyunu, şu an KTAMS Barış Salonunda her Salı sahnelenmektedir. KTÖS üyeleri de 4.’sü sahnelenen bu oyunu salonu doldurarak izlemişlerdir.

Toplumsal sorunlarımızın, yozlaşmaların ve ülkemizdeki yangınla yüzleşmenin gerçek bir yansıması olan Yangın Yerinde Kabare oyunu sahnelendikçe KTÖS olarak düşünce ve ifade özgürlüğünün icra şekillerinden biri olan sanatın yasaklanamaz, engellenemez olduğunu da göstermiş olacağımızı düşünüyoruz. Bu yasakçı girişimde bulunanlar da kendi karanlıklarında kalmaya devam edecekler, irade koyup direnenler ise toplumu aydınlatmaya devam edeceklerdir. Belediye tiyatrosunun değerli oyuncularının hayranlık uyandıran Yangın Yerinde Kabare oyunu, üyelerimizce ayakta alkışlanmış ve KTÖS Başkanı Emel Tel oyunun sonunda bir konuşma yaparak yukarda belirtilen gerçeklere vurgu yapmış ve çiçek takdim etmiştir.

Saygılarımla,

Murat Dağman

KTÖS Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri