Vatandaşların tüm bilgileri EBYS ile Türkiye’ye aktarılacak!

 

TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın kontrolünde başlatılmış olan EBYS (Elektronik belge yönetim sistemi) Projesi, kurumsal belgelerin yanında, vatandaşlara ait her türlü dokümantasyonun ve bilgiyi elektronik ortamda yönetmeyi amaçlayan sistemdir.

Bu sistem Türkiye’de kurulmuş ve vatandaşların her türlü bilgisi AKP yetkililerinin erişimine ve hedefine açık hale getirilmiştir. Şimdi bu sistemin bir benzeri adamızda kurulmaya çalışılmaktadır. Bu sistemle birlikte Kıbrıslı Türklerin vatandaşlık ve her türlü özel ve kamusal bilgisi, TC makamlarının kolayca ulaşabileceği bir hal alacaktır. Türkiye makamları bizzat sistemin kurulumu için Vergi Dairesi içerisinde bir bölüm oluşturmuş ve bu bölümü Türkiye’den gönderilen kişiler idare etmektedir. Sistemin şifreleri bu kişilerin elindedir ve istedikleri an her türlü bilgiye erişebilecek veya aktarabilecek yetkiye sahiptirler.

 

Bu projenin amacının yalnızca belgelerin elektronik ortamda paylaşacağı iddiasını gerçek bulmadığımızı belirtiriz. Belge paylaşımının yanında bu projenin özel hayatın gizliliği ilkesinin çiğneneceği, hak ve özgürlüklerin kullanımının sınırlandıracağı,  vatandaşların sürekli gözetim altında fişleneceği, takip edileceğini bir sistem olarak kullanılacağını öngörüyoruz. Ayrıca bu projenin vatandaşların özel bilgilerinin bir başka ülke ile paylaşılarak kişilerin güvenliğini tehlikeye atacak sisteme dönüşebileceğini işaret ediyoruz.

 

Bu proje öğrenci, öğretmen, okulların ve tüm vatandaşların kişisel bilgilerinin Ankara ile kurulan ortak portala aktarılmasını öngörüyor. Kısacası entegrasyon politikasının bir parçası olan “Hatay modeli” bu projeye karşı çıkma amacımız, vatandaşların özel bilgilerinin doğru kişilerin elinde olmayacağı ve bir başka ülke ile bilgilerin paylaşılarak, insanların açık hedef haline getirileceği endişemizdir.

KTÖS, güvenilir olmayan bu projenin bir parçası olmayacaktır. Bu anlamda okul yöneticilerimiz bu projenin hayata geçmesi adına düzenlenen EBYS standart kullanıcı eğitim seminerlerine sendikal bir eylem olarak katılmayacaktır.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak teknolojinin gerek eğitim-öğretim işlerinde, gerek kamu hizmetinde gerekse sosyal alanlarda kullanılmasını, teşvik edilmesini, bilgiye erişimin kolaylaştırılmasını ve bu yönde vatandaşların kullanımına sunulmasını destekliyoruz. Bu anlamda Türkiye’ye bağlı olan bir sistem değil, sadece Kıbrıslı Türk Toplumu’na ait bir sistemin kurulmasını istiyoruz.

 

 

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri