Sınavlara endekslenmiş bir sistemden kaos doğar!

Eğitimden anlamayan Özdemir Berova’nın sevk ve idare ettiğini iddia ettiği eğitim sisteminin zararını kolej giriş sınavları ile çocuklarımız çekmektedir.

Eğitim Bakanı yarışmacı kolej sınavlarına alternatif üretmemekte ısrar etmektedir. Yarışmacı kolej giriş sınavları ile 60 milyon TL’lik özel ders pastası büyütülürken, okullar işlevsiz bırakılmakta, ezberci eğitim sistemi ile çocuklarımız manevi, aileler ise maddi baskı altına alınmaktadır.

Son yaşanan sınavda ise ortaya çıkan gerçekler sınavın içeriğinin bile yanlış ve müfredatta yer almayan sorulardan oluştuğunu bir kez daha göstermiştir. Test çözmeyi ezberlemeye dönük özel derslerin çocukların gelişimine katkı koymadığı açıktır. Çocukların problem çözme yeteneğini ve sorgulamayı engelleyen kolej giriş sınavları aynı zamanda çocuklarımızın çocukluklarını yaşamalarının önündeki en büyük engeldir.

Eğitimden anlamayan Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın, “başarı ölçüsü” kolej giriş sınavıdır yönündeki yorumu ise içine düşürüldüğümüz bu “rant düzeninin” nasıl çalıştığını ortaya koymaktadır.
Eğitim Bakanlığı kolej giriş sınavlarının varlığı ile ilgili ısrar ettiği sürece çocuklarımız ve velileri de baskı altında olmaya devam edecektir. Sınava hazırlanan çocuklarımızın içinde bulunduğu ruh hali sonunda çağırdıkları yıkım, gelecek yaşantılarını yakından etkilenmektedir. Bunları anlamaktan uzak vizyonsuz bir bakanın sevk ve idaresindeki bir eğitim sürecinden ancak kaos doğar.

Sınavın içeriği değil, sınavın kendisi ortadan kaldırılmalıdır. Eğitim Bakanlığı’nın özel derslere ve özel okullara sağlanan ranta çanak tuttukça Sn. Berova kolej giriş sınavı sonucunu başarı olarak gördükçe sorunun çözümüne dönük yol almak mümkün değildir. Başarının ne olduğunu tanımlayan bir Eğitim Bakanı çocuklarımızın velilerimizin sıkıntılarının temel nedeni ve Kıbrıs Türk toplumu için talihsizliktir.

Saygılarımızla.

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri