Seminer: Eğitim ve Göç | Birlikte Öğrenme”

Eğitim ve Göç | Birlikte Öğrenme”

Eğitim alanındaki Avrupa Sektörel Sosyal Partnerlerin, Göçmenlerin ve Mültecilerin Eğitime Etkili Entegrasyonunu Desteklemesi Toplantı Notları

18-19 Haziran 2019 / Larnaka, Kıbrıs

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri

 

 

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve KTOEÖS, ETUCE’nin 18-19 Haziran tarihlerinde Larnaka’da Eğitim alanındaki Avrupa Sektörel Sosyal Partnerlerin, Göçmenlerin ve Mültecilerin Eğitime Etkili Entegrasyonunu Desteklemesi temasıyla gerçekleştirdiği  “Eğitim ve Göç | Birlikte Öğrenme” temalı iki günlük seminere katıldı.

 

Seminere KTÖS ve KTOEÖS yanı sıra, İsveç, Belçika, Almanya, İspanya, Romanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Kosova, Karadağ, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya katıldı. Ayrıca ETUCE, EFEE, okul aile birliği temsilcileri, eğitim bakanlığı temsilcileri ve akademisyenler de seminerin gerçekleşmesine katkı koydu.

 

Proje Hakkında:

Mülteci ve göçmenlerin eğitim sistemine dahil edilmesi konusunda, başarılı bir sosyal diyaloğun çok önemli olduğunun ortaya çıkmasıyla, ETUCE (Avrupa Eğitim Sendikaları Konferansı) ve  EFEE ( Avrupa Eğitim İşverenleri Federasyonu) iki yıllık ortak bir proje gerçekleştirmeye karar verdi.

Ulusal üye örgütler ve hükümetler için bir takım somut öneriler ve tavsiyelerin elde edileceği İki Yıllık Proje (Aralık 2017 – Kasım 2019), hem okullardaki göçmen eğitiminin başarılı yöntemlerini hem de güncel politikaları ve uygulamaları değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

 

Projenin Başlıca Amaçları İçinde Eğitim Sosyal Partnerlerinden Beklenenler:

 

*Eğitim alanındaki sosyal partnerlerin, mültecilerin ve göçmenlerin ev sahibi ülkelerdeki eğitime ve sosyoekonomik çevreye entegrasyonunu sağlamada kilit rolünü derinlemesine incelemek ve analiz etmek,

*Eğitim alanındaki sosyal partnerlerin her yaştaki mülteci ve göçmenlerin eğitim sistemine etkili entegrasyonuna katkıda bulunmak için ulusal sosyal partnerlerin girişimlerini desteklemeleri,

*Eğitim alanındaki sosyal partnerlerin okulları ziyaret ederek öğretmenlerle, stajyerlerle, okul liderleriyle, okul müdürleriyle ve öğrencilerle görüşme yaparak zorlukları, sınırlılıkları ve iyi uygulamaları belirlemeleri, okul topluluğunun bütününe ulaşmaları,

* Eğitim alanındaki sosyal partnerlerin alandaki kişilerin neler deneyimledikleri ve hangi çözümlerin diğer okullar veya ülkelerle paylaşılabileceği konusunda güncel bilgi sahibi olmaları,

* Öğretmenlerin, eğitim kurumlarının, yerel ve göçmen öğrencilerin tümünün çabaları ve yaratıcılığı ile ilgili farkındalık yaratmaları. Bu amaçla, bir belgesel yapımcısı bizimle birlikte olacak ve bizim vaka çalışması ziyaretlerimizi kayıt altına alacak.

Seminer Programı:

Seminerin 1. Gününde ETUCE Avrupa Direktörü Susan FLOCKEN, EFEE Genel Sekreteri Daniel WISNIEWSKI, Kıbrıs Eğitim Bakanlığı Temsilcisi PavlinaHADJITHEODOULOU-LOIZIDOU, Kıbrıs ESSDE temsilcisi Filios FYLAKTOU, Kıbrıs’taki eğitim sendikaları adına OELMEK başkan yardımcısı Pantelis NICOLAIDES ve KTOEÖS Başkanı Selma Eylem birer açılış konuşması yaptı.

Susan Flocken açılış konuşmasında projenin amacından bahsetti ve projenin sonucunda mülteci ve göçmenlerin eğitimi ile ilgili pratik bir kılavuz oluşturmak amacında olduklarını belirtti. Pavlina Hadjitheodoulou-Loizidou Eğitim Bakanlığı’nın mültecilerin ve göçmenlerin eğitimi ile ilgili Bakanlığın oluşturduğu hareket planını anlattı.

Loizidou, Yunanca öğretimi, öğretmen modeli, analiz ve veri toplama ve kültürlerarası yaklaşımı temel aldıklarını, bununla birlikte AB Sosyal Fonu ve Erasmus(+) programından destek aldıklarını, ücretsiz akşam kursları düzenlediklerini belirtti. Öğrenci nüfusunun %14’ü göçmen ve mülteci çocuklardan oluştuğunu belirten Loizidou, çocukların antik yunanca ve din eğitimine katılımının zorunlu olmadığını söyledi.

Eylem, Avrupa Birliği’nin göçe neden olan savaşlara karşı çıkması ve silah ticaretine son vermesi gerektiğini söyledi, Eylem konuşmasında, Kıbrıslı Türklerin adanın kuzeyinde insan hakları ihlaline uğradığını, güneyinde ise AB vatandaşlık hakları konusunda ihlal olduğunu belirtti. Kıbrıslı Türklerin Erasmus Plus programından yararlanamadığını belirten Eylem, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün tüm bunlara neden olduğunu söyledi.

Seminerin ilk oturumu, Claudia KOHLER’in “Okula dönüş Raporu” ile başladı. Raporun Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Avusturya, Polonya ve Türkiye’deki mülteciler ile ilgili olduğunu belirten Kohler, 2018 yılında 638bin mültecinin iltica için AB ülkelerine başvurduğunu söyledi. Kohler, 2015 yılından beri 3,5 milyon mültecinin başvuru yaptığını ve bunların 1/3’nin çocuk olduğunu söyledi. İlgili ülkelerdeki yasaları incelediklerini belirten Kohler, yasaların mülteci çocukların eğitimdeki başarılarını engellediğini söyledi. AB ülkelerindeki çerçeve yasalarında mülteci çocukların 3 ay içinde eğitim hakkına erişmesinin zorunlu olduğunu belirten Kohler, Türkiye’de sürecin farklı işlediğini söyledi. Türkiye’de ayrımcılık, eğitim hakkına erişim, şiddet ve taciz gibi vakaların göründüğünü söyleyen Kohler, Türkiye’de 3,4 milyon mülteci olduğunu ve bunun %30’nun çocuk olduğunu söyledi ve Türk Eğitim Sistemi içerisinde her bir mülteci çocuğun ortalama 2,5 yıl kaybı olduğunu belirtti.

Ardından Stockholm Üniversitesi’nden Pro. Nihad BUNAR,  “Tüm Avrupa’da göçmenlik geçmişi olan öğrencilerin eğitime dahil edilmesi” temalı raporu hakkında bilgi verdi.Bunar, yeni gelen çocuklara (mülteci/göçmen) daha fazla fırsatlar sunulması gerektiğini söyledi. Bunar, göçmen öğretmenlerin eğitim sistemine kazandırılmasının öneminden bahsederken, toplumsal farkındalık ve yasaların kucaklayıcı olması gerektiğinin altını çizdi.

 

İspanya’nın FE.CC.OO Sendikası’ndan Cuqui Vera Belmonte, Karadağ Eğitim Bakanlığı temsilcisi Vesna Gajevic ve Kıbrıs Eğitim Bakanlığı Temsilcisi Pavlina HADJITHEODOULOU-LOIZIDOU mülteci ve göçmen çocukların eğitime entegrasyonu ile ilgili yürüttükleri eğitim faaliyetleri hakkında deneyimlerini paylaştılar.

Gajevic, Karadağ Eğitim Sistemi’ne Roma ve Mısırlı mülteci çocukların entegrasyonu ile ilgili paylaşımda bulundu. Öğrenci nüfusunun %2.7’sinin göçmen çocuk olduğunu belirten Gajevic, Bakanlık olarak Arnavutça ve Roma dilinde eğitim çalışmaları yaptıklarını ve bütçe ayırdıklarını söyledi. Göçmen çocuklara ulaşım sağladıklarını söyleyen Gajevic, Karadağl dil için ek ders imkanı yarattıklarını belirtti.

Seminerde “Koşulları analiz etme, problemlerin ve sınırlılıkların teşhisi, etkili kaynaşmayı zorlaştıran etkenleri karşılaştırma / vaka çalışmaları” ve “Mülteci ve göçmen öğrencilerin etkili bir şekilde öğrenime dâhil edilmesi için zorlukları, sınırlılıkları ve yaklaşımları tanımlayabilir miyiz?Temalı çalışma grupları oluşturularak, ülke deneyimleri paylaşıldı ve yeni öneriler ortaya çıkarıldı. Çalışma gruplarında KTÖS ve KTOEÖS temsilcileri adanın kuzeyindeki göçmen ve mülteciler ile ilgili yasal durumu ve faaliyetleri paylaştı.

Seminerde “Eğitimde sosyoekonomik bağlamda mülteci ve göçmenlerin eğitime uyumunu destekleyen somut yollar” başlıklı çalışmada EPSU/FeESP-UGT, EU Care NetworkAngeles ‘dan VILLAVERDE RUIBAL; ICAM & EuroChild’den  Gonzalo SANTAMARIA; Avrupa COFACE’denIrene BERTANA ve AB Kızıl Haç’tan Sabrina LE NOACH katılımcılara örgütlerinin mülteciler ile ilgili çalışmalarını anlattı.

 

Seminerin 2. gününde “Ortak sosyal partnerler kılavuzunun amacını, prensiplerini, kişileri, yapıları ve uygulamaları planlama” ve “Alt bölgeler seviyesindeki uygulama kılavuzu için ortak paydalar bulabilir miyiz?” temalarında çalışma grupları oluşturularak, göçmen ve mültecilerin eğitim entegrasyonunun raporunun tamamlanabilmesi için öneriler sunuldu. Çalışma gruplarının ve seminerin koordinatörlüğünü ETUCE adına Paola Cammilli yaptı.

Seminerin sonunda Kıbrıs Sendikaları adına POED Başkanı Filios FYLAKTOU ve KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcilbirer teşekkür konuşması yaparak, temennilerini diledi.