Seminer Duyurusu: Öğretmenler için “Kodlama Eğitimi”

Kodlama ve programlama becerilerine sahip olmanın 21. yüzyılda bütün alanlarda gereklilik olduğu düşüncesindeyiz. Kodlama Eğitimi’nin erken çocukluk döneminden itibaren eğitim sistemimiz içerisine yerleştirilmesi, gelecek kuşaklar açsından somut bir adım olacaktır.

Kodlama eğitimi çocuğun yaratıcılığını, problem çözme becerisini, işbirliğini ve iletişimini geliştireceği gibi, çocuğa farklı bakış açısı kazandırarak, çocukların eğlenerek kalıcı öğrenmesini gerçekleştirecektir.

KTÖS olarak, çocuklarımızı erken yaşta akıl, zeka ve teknoloji becerileri ile tanıştırmamız gerektiği düşüncesinden yola çıkarak, kodlama eğitiminin sistemimiz içerisinde, sosyal etkinlik faaliyetleri arasında kesintisiz yer alması gerektiği düşüncesindeyiz.

Bu anlamda KTÖS olarak, ilkokul, okul öncesi ve özel eğitim öğretmenleri için interaktif “kodlama eğitimi” semineri düzenleyecektir. 25 Ekim Cuma günü saat 14:30’da KTÖS Lefkoşa Lokali’nde düzenlenecek seminere katılacak olan üyelerimizin laptop getirmesi zorunludur. Katılım sınırlı sayıda olacağından (25 kişi), ilk başvuran kabul edilir ilkesi uygulanacaktır. Eğitimine katılacak olan üyelerimizin “kodlama eğitimi”ni okulunda eğitsel etkinlik olarak uygulaması genel temennimizdir.

Saygılarımızla

 

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri