Okulların elektriği kesiliyor, Eğitim Bakanı resepsiyonda geziyor.

UBP-DP hükümeti ve özellikle Eğitim Bakanlığı, sorumluluklarının farkında olmayan bakan ve üçlü kararnamelerle atanan bürokratlarla yönetilmektedir. Eğitim Bakanlığı müşavirlerinin mevcut çalışanlardan daha fazla maaş çektikleri defalarca gazetelerimizde neşredilmiştir. Bu anlayış, ülkemizde yaşanan hiçbir sorunun farkında olmak istemediği gibi, eğitimde yaşanan sorunların da farkında değildir.

“Sevk ve İdare Bendedir” diyen anlayışla kamu okullarını yönettiğini iddia eden Eğitim Bakanı Sn. Özdemir Berova bir yandan bakanlar kurulu kararı ile Cratos Hotel’in vb. büyük sermaye işletmelerinin elektrik borcunu bağışlarken bir yandan da okullarımızın elektriğinin kesilmesine göz yummaktadır.

Yandaş atamalarla Kıb-Tek’in yönetimini kontrol altında tutan UBP-DP hükümetçilik anlayışı, patronların borcunu görmezden gelirken halkın çocuklarının gittiği kamu okullarının elektriklerini ise otomatik olarak kesmektedirler.

Konunun her iki tarafında da UBP-DP hükümeti, konunun her iki tarafında da Özdemir Berova bulunmaktadır. Okullarının elektriğini sorumsuzca ödemeyen de, kötü sürprizlerle karşılaşmamak için herhangi bir önlem almayan da hatta Kıb-Tek ile herhangi bir karşılıklı sözleşme yapmayan da Eğitim Bakanlığı ve bizzat bakanın kendisidir.

Özdemir Berova; oturumlarına sürekli katıldığı Bakanlar Kurulu toplantılarında birçok işletmenin ve sermayenin elektrik borçlarına rağmen elektrik kesintisine uğramaması için tedbirler alırken, kendi sorumluluğunda olan okulları aklının ucuna bile gelmeyen aslında Eğitimle ilgili hiçbir kaygısı bulunmayan bir zihniyetin bizzat dışavurumudur.

İki gündür okullarımız sırayla elektrik kesintileri yaşamaktadır; Vadili İlkokulu, Yeni Boğaziçi İlkokulu, Mustafa Kurtuluş İlkokulu, Şht. Hüseyin Akil İlkokulu ve Polatpaşa İlkokulu ilk etapta elektrikleri kesilen okullarımızdır ve bugün de başka okullarımızın elektrikleri kesilmeye devam edilmektedir.

Bu durum ile karşı karşıya kalınan dünyanın birçok ülkesindeki Eğitim Bakanı istifasını 24 saat içinde sunarken, Sn. Özdemir Berova’nın böyle onurlu bir tavır içinde olmayacağını biliyoruz. Ancak birazcık olsun yüzünün kızarması gerektiğini düşünüyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla,

Besim Baysal
KTÖS Örgütlenme Sekreteri

not: Resim 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü TC Büyükelçiliği’nde gerçekleşen resepsiyonda çekilmiştir.