Öğretmenlere yönelik Eğitim Seminerleri 29-30 Martta…

KTÖS, eğitim öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi için alternatif öneriler ortaya koyarken, eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi adına hizmet içi kurslar organize etmektedir.

Eğitim Bakanlığı’na 40 sayfalık öneri sunmamıza rağmen özel eğitim, rehberlik hizmetleri, oryantasyon sınıfları, yabancı öğrencilere Türkçe öğretimi, aile eğitimi, çocuk hakları, öğrenci sayıları, okullara bütçe, okul güvenliği ve benzeri konularda bir yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen halen somut adım atılmamıştır.

Sendikamız bir ihtiyaç olan ‘sınıf içi davranış problemleri’ ve ‘öğrenme güçlüğü’ konusunda sorumluluk alarak, ilkokul, okulöncesi ve özel eğitim öğretmenlerine yönelik eğitim semineri düzenleyecektir. Eğitim ilk günü Lefkoşa KTÖS Lokali’nde üç saatlik seminer şeklinde gerçekleşecektir. Eğitimin 2.günü Mağusa Gelişim Akademisi’nde atölye çalışması şeklinde olacaktır.
Eğitimci Yrd. Doç. Dr. Ayten Düzkantar ve eğitimci Yrd. Doç. Dr. Gül Kahveci’nin vereceği eğitimlerde temel hedefimiz sınıf ortamlarında öğretmenlerin eğitim-öğretim adına karşı karşıya kalabileceği sorunlara çözüm önerilerini ortaya koymaktır.

Sendika olarak ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmenlere ve öğrencilere yönelik eğitim seminerleri düzenlemeye devam edeceğiz.

Katılım sayısı sınırlı olduğundan dolayı, ilk başvuran kayıt olur prensibi uygulanacaktır.

Bilgi için: 2271175

Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri