Öğretmen Yer Değiştirmeleri Yıllık Raporu

Öğretmen nakilleri, Öğretmenler Yasası ve Öğretmenler Yer Değiştirme Tüzüğü temel alınarak hazırlanan protokolle gerçekleşir.  Sendika ve Eğitim Bakanlığı belirlenen öncelikler uyarınca her yıl protokolü günceller. Bu süreç içerisinde Eğitim Bakanlığı ve KTÖS yetkilileri istişare ederek ve emeklerini ortaya koyarak, nakil değişiklik önerilerini Bekleme Listesi eşliğinde KHK’nın onay ve atamasına sunarlar. KHK’nın onayından  sonra nakiller işleme girer. Bu işlem yılda birden fazla tekrarlanabilir.

Nakiller ile ilgili daha fazla bilgiyi KTÖS Örgütlenme Sekreterliği’nden alabilirsiniz.

Nisan ayının tercihlerin yapılacağı ay olduğunu hatırlatırız.

Bir yıl içerisinde yapılan nakiller ile ilgili özet bilgiyi haberin devamında bulabilirsiniz.

 

a) Nisan 2019/ 11 müdür, 5 müdür muavini ataması yapıldı.

b) Temmuz 2019/ 107 ilkokul/okulöncesi öğretmeni nakli gerçekleştirildi.

c) Ağustos 2019/ 6 müdür, 6 müdür muavini, 4 özel eğitim öğretmeni nakli gerçekleştirildi.

d) Eylül 2019/ 34 adet sınıf öğretmenliği münhalinde başarılı olan 21 öğretmen atandı.

e) Eylül 2019/ 13 adet okul öncesi öğretmenliği münhalinde başarılı olan 12 öğretmen atandı.

f) Eylül 2019/ 10 özel eğitim öğretmeni atandı.

g) Eylül 2019/ 4 müdür, 8 müdür muavini ataması yapıldı.

h) Ocak 2020/ 2 müdür, 9 müdür muavini atandı.

i) Şubat 2020/ 2 özel eğitim öğretmeni atandı.

 

Akgün Kaçmaz/ KTÖS Örgütlenme Sekreteri

Uğur Erilen/ KTÖS Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri