Öğretmen atamaları ile ilgili ilerleme sağlandı, grev askıya alındı

Müdür ve müdür muavini atamalarından doğan öğretmen eksikliği nedeniyle, 3 Mayıs Cuma günü gerçekleştirileceğini açıkladığımız grevi, Bakanlık tarafından geçici öğretmen görevlendirmesi başlamış olduğundan dolayı, iyi niyet göstergesi olarak askıya almış bulunmaktayız.

Saygılarımızla.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

Emel Tel

KTÖS Başkanı