Mülteci Hakları Günü

2019 yılı raporlarına göre mülteci, sığınmacı ya da yerinden yurdundan edilmiş yaklaşık 70,8 milyon insan vardır. Dünya çapında her iki saniyede bir kişi evinden ayrılmak ve göç etmek zorunda bırakılıyor.

UNHCR raporuna göre, dünyada mültecilerin okula erişememe olasılığı küresel ortalamaya oranla beş kat daha fazladır. %92 küresel ortalamaya kıyasla, mülteci çocukların yalnızca %61’inin ilköğretime erişimi bulunmaktadır. İlerleyen eğitim seviyelerinde isde bu fark giderek artmaktadır. Ancak, eğitim hakkı 1989 Çocuk Hakları Sözleşmesi ve 1951 Mülteci Sözleşmesinde güvence altına alınmış temel bir insan hakkıdır.

Eğitim sistemleri sadece mülteci veya sığınmacı insanların toplumlara nasıl entegre edilebileceği değil, aynı zamanda ev sahipliği yapan toplumlara da odaklanmalıdır. Toplumsal ve toplumlar arası barış; gruplar arasında eşitliğe inanan, çok kimlikli ve çoğulcu düşünebilen, barış kültürü değerlerini benimsemiş yurttaşlar yetiştirmekle mümkün olabilir. Ancak bu şekilde yetişmiş insanlar toplumsal değişime katkı koyarlar. Değişimin esas olduğu dünyamızda, insanlığın gelişimi adına bilimsel, demokratik ve özgürleştiren kamusal eğitim hedefimiz olmalıdır.

Süleyman Gelener

KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri