Mazeret Üretenlere Kaynak Önerilerimiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’nin yanlış siyasetleri yüzünden savaşa ve ekonomik iflasa sürüklenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs’ın kuzeyini de kendisine benzetmiştir.

Türkiye ile entegrasyon projesi çerçevesinde adanın kuzeyine yüzbinlerce insan aktarılıp eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçlar, vergi verenlerin sırtına yıkılmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi rejimi korumakla görevli Türkiye’den gönderilen orduların harcamalarını da biz karşılıyoruz. “Bizde ne varsa, sizde de olacak” söylemi çerçevesinde her mahalleye bir cami yapılırken, okul, hastane, yol ve altyapı ihtiyaçları sürekli ertelenmektedir. İşbirlikçi UBP-HP Hükümeti bu sömürge düzeninin çarkını döndürmek için halkın sırtındaki vergileri artırdıkça artırmaktadır. 2009 yılında araç seyrüsefer vergilerini indireceğini söyleyen dönemin başbakanı Derviş Eroğlu’na TC yetkililerinin izin vermediğini hatırlatır, “Kaynak Yoktur” gerekçesinin arkasına saklanan rejim bekçilerine şu tavsiyelerde bulunuruz;

1- Stabil para birimi olan Euro’ya geçilmelidir.
2- Adanın kuzeyindeki resmi nufüs rakamlarına göre elli milletvekili çoktur. Milletvekili sayısı otuza düşürülüp yirmi milletvekili maaşı tasarruf edilebilir.
3- Adamızın kuzeyinde 28 belediye nufüs ölçeğine ve mevcut yasalara göre çoktur, azaltılıp başkanlık harcamalarından tasarruf edilebilir.
4- Devletin tepesinden başlamak üzere yüksek maaşlardan kesintiye gidilip, tabandan maaş çekenler ve asgari ücretliler desteklenebilir.
5- Müşavirler daha önce görev yaptıkları yere görevlendirilebilir, üçlü kararname ile atamalar müsteşarlık dışında kaldırılabilir.
6- Görev yerine gitmeyen, yasalar gereği çalışmayan partizanca korunan öğretmen, memur, işçilere disiplin soruşturması açılıp görevlerine son verilebilir.
7- Cumhurbaşkanlığının “örtülü ödeneği” kaldırılabilir. Eski cumhurbaşkanlarına yapılan ayrıcalıklar kaldırılabilir.
8- Türkiye’den kutlamalar ve protokol görüşmeleri bahanesi ile gelip yiyip içip, tatil yapan resmi heyet harcamaları kaldırılabilir.

9- 2,350 olan polis sayısı resmi nüfus rakamlarına göre (eğer doğru ise) oranlandığında dünya ortalamasının 2.5 katıdır. Bu nedenle azaltılıp 1,100’e indirilebilir.
10- Siyasi partilerin kaynağı belli olmayan paralarla ilgili seçim harcamalarının üzerine gidilip bu paraların vergi olarak bütçeye düşmesi sağlanabilir. Siyasi partilere devlet yardımı kaldırılabilir.
11- Kumarhane ve bet ofislerinin vergileri artırılarak kapanmaları yönünde yaptırım uygulanarak kaynak yaratılabilir.
12- Astronomik emekli maaşı almayı engellemek için emekli maaşlarına bir tavan düzenlemesi yapılabilir.
13- “Nereden Buldun Yasası” çıkarılarak vergi ve servet kaçıranlar takibe alınabilir.
14- Özel şirketlere yapılan vergi bağışlarından vazgeçilebilir. Vergi bağışlarının tahsilatları takibe alınabilir.
15- Ülkeye çalışma izni ile gelenlerin ailelerini getirmeleri durumunda işverenlerinden ek eğitim ve sağlık vergisi talep edilebilir.
16- TC’li şirketlerin 15 yıllık vergi muafiyeti kaldırılabilir ve bunlardan da vergi alınabilir.
17- Devlete ait araziler üzerinde işletme kuranlara araziler satılabilir veya kira bedelleri artırılabilir.
18- Batık bankaları hortumlayanlardan bu paralar talep edilebilir.
19- Askeri kantinlerin faaliyetlerini 1960 antlaşmalarındaki düzeyine getirilip, buradaki kayıt dışı ticaret ekonomiye kazandırılabilir.
20- Sivil Savunma Teşkilatı ve savunma giderleri denetim altına alıp, bunları toplumsal refaha ve sağlık, eğitim gibi sosyal devletin görevlerine aktarılabilir.
21- Kıbrıs’taki T.C.li mal sahiplerinin otellerine gelip, milyonları götüren T.C.li ve yabancı sanatçılardan vergi alınabilir.
22- Teşvik primleri ile beslenen rantçı çevrelere aktarılan kaynaklar doğrudan üreticiye yönlendirilebilir.
23- K.K.T.C.’yi tanıtma iddiası ile dış ülkelerde açılan ve temsilcilik adı altındaki ticari şirketlere yapılan harcamalar kontrol altına alınabilir. Türkiye’nin illerinde ataşe adı altında görevlendirilip, her ay binlerce dolar maaş ödenenler geri çağrılabilir.
24- Eğitimi sektör haline getirip muafiyetler ve teşviklerle dünya zenginleri arasına giren üniversite baronlarından ve üniversitelerden vergi alınabilir.
25- Ülkeye giren dövizin, sıkı para politikaları ile ülkeden çıkışı kontrol edilebilir. TC şube bankalarının haksız rekabeti ve ülkeden para çıkarmaları önlenebilir.
26- Lefkoşa Çağlayan başta olmak üzere daha çok geçiş kapısı açılarak iki toplumun ekonomik ve sosyal ilişkileri arttırılmalıdır.
27- Milliyetçi fetişizm haline gelen dev bayraklar dikmekten, bayrağı aydınlatmaktan vazgeçilebilir.

28- Elektrik ve su tasarrufu ile ilgili toplumsal seferberlik başlatılabilir.
29- Vatandaşlık dağıtılmaktan derhal vazgeçilip, yerli istihdam teşvik edilerek sermayenin ülke dışına çıkışı engellenebilir.
30- Çalışanlarına daha yüksek maaş verip, sosyal güvenlik yatırımlarını asgari ücret üzerinde yaparak devleti çalanlar takibe alınabilir.

Türkiye’nin eseri olan bu işgal düzenini değiştirmek ancak Kıbrıslı Türklerin kendi ayaklarının üzerinde durduğu bağımsız, birleşik Kıbrıs’ı yaratacak ortak mücadele ile mümkündür.
Saygılarımızla,​ ​

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri