KTÖS ekonomik kriz ile mücadale etme önerilerini toplumla paylaştı

Tüm çağrılarımıza rağmen Türk Lirası yerine Euro’ya geçiş ile ilgili hiçbir çalışma yapmayan dörtlü hükümet, çözüm üretmemek için de anlamsız bir şekilde direnmektedir. Bu çerçevede acil önlem alınması için tekrardan çağrımızı yineliyoruz:

 

Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’nin yanlış siyasetleri yüzünden iflasa sürüklenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs’ın kuzeyini de hızla iflasa sürüklemektedir.

Türk Lirası’nın erimesi yüzünden Kıbrıslı Türkler hızla fakirleştirilirken, ekonomik istikrarsızlık yüzünden kaos hızla büyümektedir. Bizi yönettiğini iddia eden dörtlü hükümet gereken tedbirleri almamakta direnip, Türkiye’den talimat gelmesini beklemektedir. Maaş ve ücretler eridiği için alım gücü %50 oranında gerilemiştir. Tüm çağrılarımıza rağmenTürk Lirası yerine Euro’ya geçiş ile ilgili hiçbir çalışma yapmayan dörtlü hükümet, çözüm üretmemek için de anlamsız bir şekilde direnmektedir. Bu çerçevede acil önlem alınması için tekrardan çağrımızı yineliyoruz:

1- Stabil para birimi olan Euro’ya geçilmelidir.
2- Adanın kuzeyindeki resmi nufüs rakamlarına göre elli milletvekili çoktur. Milletvekili sayısı otuza düşürülüp yirmi milletvekili maaşı tasarruf edilebilir.
3- Adamızın kuzeyinde 28 belediye nufüs ölçeğine ve mevcut yasalara göre çoktur, azaltılıp başkanlık harcamalarından tasarruf edilebilir.
4- Devletin tepesinden başlamak üzere yüksek maaşlardan kesintiye gidilip, tabandan maaş çekenler ve asgari ücretliler desteklenebilir.
5- Müşavirler daha önce görev yaptıkları yere görevlendirilebilir, üçlü kararname ile atamalar müsteşarlık dışında kaldırılabilir.
6- Görev yerine gitmeyen, yasalar gereği çalışmayan partizanca korunan öğretmen, memur, işçilere disiplin soruşturması açılıp görevlerine son verilebilir.
7- Cumhurbaşkanlığının “örtülü ödeneği” kaldırılabilir. Eski cumhurbaşkanlarına yapılan ayrıcalıklar kaldırılabilir.
8- Türkiye’den kutlamalar ve protokol görüşmeleri bahanesi ile gelip yiyip içip, tatil yapan resmi heyet harcamaları kaldırılabilir.
9- 2,350 olan polis sayısı resmi nüfus rakamlarına göre oranlandığında dünya ortalamasının 2.5 katıdır. Bu nedenle azaltılıp 1,100’e indirilebilir.
10- Siyasi partilerin kaynağı belli olmayan paralarla ilgili seçim harcamalarının üzerine gidilip bu paraların vergi olarak bütceye düşmesi sağlanabilir. Siyasi partilere devlet yardımı kaldırılabilir.
11- Kumarhane ve bet ofislerinin vergileri artırılarak kapanmaları yönünde yaptırım uygulanarak kaynak yaratılabilir.
12- Astronomik emekli maaşı almayı engellemek için emekli maaşlarına bir tavan düzenlemesi yapılabilir.
13- “Nereden Buldun Yasası” çıkarılarak vergi ve servet kaçıranlar takibe alınabilir.
14- Özel şirketlere yapılan vergi bağışlarından vazgeçilebilir. Vergi bağışlarının tahsilatları takibe alınabilir.
15- Ülkeye çalışma izni ile gelenlerin ailelerini getirmeleri durumunda işverenlerinden ek eğitim ve sağlık vergisitalep edilebilir.
16- TC’li şirketlerin 15 yıllık vergi muafiyeti kaldırılabilir ve bunlardan da vergi alınabilir.
17- Devlete ait araziler üzerinde işletme kuranlara araziler satılabilir veya kira bedelleri artırılabilir.
18- Batık bankaları hortumlayanlardan bu paralar talep edilebilir.
19- Askeri kantinlerin faaliyetlerini 1960 antlaşmalarındaki düzeyine getirilip, buradaki kayıt dışı ticaret ekonomiye kazandırılabilir.
20- Sığınak fonu,  Sivil Savunma Teşkilatı ve savunma giderleri denetim altına alıp, bunları toplumsal refaha ve sağlık, eğitim gibi sosyal devletin görevlerine aktarılabilir.
21- Kıbrıs’taki T.C.li mal sahiplerinin otellerine gelip, milyonları götüren T.C.li ve yabancı sanatçılardan vergi alınabilir.
22- Teşvik primleri ile beslenen rantçı çevrelere aktarılan kaynaklar doğrudan üreticiye yönlendirilebilir.
23- K.K.T.C.’yi tanıtma iddiası ile dış ülkelerde açılan ve temsilcilik adı altındaki ticari şirketlere yapılan harcamalar kontrol altına alınabilir.
24- Eğitimi sektör haline getirip muafiyetler ve teşviklerle dünya zenginleri arasına giren üniversite baronlarından ve üniversitelerden vergi alınabilir.
25- Ülkeye giren dövizin, sıkı para politikaları ile ülkeden çıkışı kontrol edilebilir. TC şube bankalarının haksız rekabeti ve ülkeden para çıkarmaları önlenebilir.
26- Derinya, Aplıç ve Lefkoşa Çağlayan’da geçiş kapıları açılarak, iki toplumun ekonomik ve sosyal ilişkileri arttırılmalıdır.
27- Milliyetçi fetişizm haline gelen törenler askıya alınabilir, bu uğurda kullanılan sembollere yatırımdan vazgeçilebilir.
28- Elektrik ve su tasarrufu ile ilgili toplumsal seferberlik başlatılabilir.

Tüm bu öneriler hayata geçirilirken, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için derhal görüşme masasına dönülmelidir.

Saygılarımızla,

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri