KTÖS ve TEPGEP okulların güvenli açılımı için görüştü.

KTÖS Eğitim Komitesi ve Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi (TEPGEP) ‘nde yer alan öğretim görevlileri, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan işbirliğinde görüştü.

Okulların güvenli açılımı, öğrencilerin bilgi, beceri ve sosyo-psiko hazır bulunuşluğu, eğitim süresi, öğretim programlarının yeniden organizesi, akademik takvim, okul taşımacılığı, olası 2. Salgın dalgasında uzaktan eğitim ve destek eğitim sürecinin nasıl olması gerektiği ile ilgili temel eğitim konularının ele alındığı toplantıda bilgi alış verişinin yanında, işbirliği mesajı da verildi.

Okulların güvenli açılımı ve eğitim/öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde planlanabilmesi için işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.

Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği önemlidir.

Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri