KTÖS, koalisyonun hükümet programında yer alan eğitimle ilgili hedefleri değerlendirdi.

KTÖS, dörtlü koalisyonun hiçbir ödevini yapmadığını ve Eğitim Bakanlığı’nın hükümet edilen süre sonunda kötü ve başarısız bir performans ortaya koyduğunu belirtti.

Sendika Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’i, özellikle 2030 hedefleri diye büyük bir takım konuşmalar yapıp mevcut yapıda okul ihtiyacını bile karşılamaktan aciz bir durum yaratmakla eleştirdi.

BAKANLIK ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Görevde kaldıkları süre boyunca hükümetin programına yazdığı hedeflerin çok gerisinde kaldığını belirten KTÖS, Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak dörtlü koalisyonun hükümet programında yer alan eğitimle ilgili hedeflerini değerlendirdi. Sendika 10 Haziran’da eğitimin niteliğinin geliştirilmesi için alternatif önerileri de açıklayacak.

Basın açıklamasının okunması öncesinde KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, açıklama yaptı.

ELCİL: “ÖZYİĞİT KÜÇÜK SORUNLARI ÇÖZMEYE ÇALIŞMAK YERİNE BÜYÜK RÜYALARLA GÜNÜ GEÇİRDİ”

Elcil, 10 Haziran tarihinde eğitimle ilgili genel bir değerlendirme yapacaklarını kaydetti ve özelde Eğitim Bakanlığı, genelde de hükümetin eğitimle ilgili ciddi bir adım atmadığını kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in eğitimin içinden gelen ve eğitimin sorunlarını bilen bir şahsiyet olmasın rağmen, çok tutuk davranarak gerekli adımları atmadığını söyleyen Elcil, “Ütopik bir takım davranışlar ve ayakları yere basmayan yaklaşımlarla küçük sorunları çözmeye çalışmak yerine büyük rüyalarla günü geçirmiştir” dedi.

Elcil, Eğitim Bakanlığı’nın yetkileri zamanında almadığı için sene ortasında terfi sınavlarının yapıldığını, okulların boşaldığını, yerlerine öğretmenler alınmadığını, alınan öğretmenlerin ise angarya çalıştırıldığını belirtti.  Geçen hafta itibarıyla hükümetin değişme durumu söz konusu olduğu için öğretmenlerin şimdi de görevden durdurulduklarını, bunun tamamen usulsüzlük olduğunu ve takipçisi olacaklarını kaydetti.

Elcil, tarihte ilk kez okul yapılacak alan içerisine elektrik trafosu yapılması için Bakanlığın izin verdiğini de belirtti. Arazi Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunuyor.

TEL: “LAİKLİK İLKESİNDEN ÖDÜN VERMEDEN TERCİHE BAĞLI DİNİ EĞİTİM ALABİLME ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLANACAKTI…”

Elcil’in konuşmasının ardından KTÖS Genel Başkanı Emel Tel, hazırlanan koalisyonun hükümet programında yer alan eğitimle ilgili hedefleri değerlendirdi.

KTÖS’ün değerlendirmeleri şöyle:

“1. Okul ortamlarında sportif faaliyetlerin genişletilmesi yönünde fizibilite ve altyapı çalışmaları başlatılacaktır.” Başlatılmadı.

2. “Milli Eğitim Yasası günün koşullarına göre yeniden düzenlenecektir.” Düzenlenmedi.

3. “Okul aile birlikleri ile Bakanlık arasında daha etkin bir iletişim ağı oluşturulacaktır.” Oluşturulmadı.

4.“Taşımacılık Tüzüğü öğrencilerin evden okula ve okuldan eve güvenli ve sağlıklı bir biçimde taşınabilmesine yönelik olarak yeniden düzenlenecektir.” Düzenlenmedi.

5.“Bakanlığa bağlı tüm öğretmenler ile diyalog artırılacaktır.” Artırılmadı.

6.“Laiklik ilkesinden ödün vermeden ve sadece tercihe bağlı olarak her bireyin dini eğitim alabilme özgürlüğü korunacaktır.” Korunmadı.

7.“Dini eğitim veren kurumlar laik ve bilimsel anlayış ve uzlaşı kültürü esaslarına bağlı kalacak şekilde eğitim verecek, çocuklara yönelik denetimsiz ve yasal olmayan hiçbir dini eğitim etkinliğine izin verilmeyecektir.” İzin verildi.

8.“Toplumlararası barış ve uzlaşı kültürü oluşturacak ve geliştirecek şekilde bir eğitim anlayışı oluşturulacaktır.” Oluşturulmadı.

9.“Özel eğitimle ilgili yasal mevzuat tamamlanacaktır.” Tamamlanmadı.

10.“Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası revize edilerek uluslararası standartlara uygun bir ölçme ve değerlendirme sistemi yapılandırılacaktır.” Revize edilmedi.

11.“Ölçme ve değerlendirme sistemi yarışmacı sınavlara endeksli olmaktan çıkarılıp başarıyı teşvik edip ödüllendirecek şekilde yeniden düzenlenecektir.” Düzenlenmedi.

12.“Ülke ihtiyaçlarına göre mesleki eğitim teşvik edilecek, bununla ilgili olarak Lefkoşa Bölgesinde geniş çaplı bir mesleki eğitim kompleksinin hayata geçirilmesi için proje başlatılacaktır.” Başlatılmadı.

13.“Farklı mesleki eğitim sertifikalarının ortak standardizasyonu gerçekleştirilecek, AB’ye uyumlu Yeterlilik Sistemini temel alan Mesleki Yeterlilik Kurulu oluşturulacaktır.” Oluşturulmadı.

14. “Yükseköğretimde burslar, yetişmiş insan gücü ihtiyacı, öğrencinin eğitim gördüğü ülke, kurum, başarı durumu, ailesinin ekonomik durumu gibi ölçütler esas alınarak yeniden düzenlenecektir.” Düzenlenmedi.

15.“Atatürk Öğretmen Akademisi özgün yapısı korunarak geliştirilecektir.” Geliştirilmedi.

Hükümet Programı dışında, Eğitim Bakanlığı’nın hedefleriyle ilgili değerlendirme ise şöyle:

16.“Okulöncesi eğitimde ihtiyaç olan öğretmen yardımcısı kadroları atanacaktır.” Atanmadı.

17. “Girne başta olmak üzere yeni okul binaları yapılacaktır.” Yapılmadı..

18.“Öğretmenler Nakil Tüzüğü hayata geçirilecektir.” Geçirilmedi.

19.“Okul kapsam bölgeleri düzenlenip, öğrenci yoğunluğu dengelenecekti.” Dengelenmedi.

20. “Öğretmen Yükselme Tüzüğü Nisan ayına kadar tamamlanacaktır.” Tamamlanmadı.

21.“Geçici öğretmen atamalarına düzenleme getirilecektir.” Getirilmedi.

22.“Bürokratik işlemler rafa kaldırılıp, öğretmen yetkileri hızla alınacaktır.” Alınmadı.

23. “Okullara, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) atamaları yapılacaktır.” Yapılmadı.

 

 

BASIN AÇIKLAMASININ TAMAMI:

Dörtlü koalisyon, görevde kaldığı 15 aylık sürede hükümet programına yazdığı hedeflerinin çok gerisinde kalmıştır. Sendikamız seçim öncesi siyasi partilerin eğitim manifestolarını değerlendirdiği gibibugün de sona eren dörtlü koalisyonun hükümet programında yer alan eğitim ile ilgili hedeflerini değerlendirmeyi bir görev bilmektedir.

Buna göre;

1. Okul ortamlarında sportif faaliyetlerin genişletilmesi yönünde fizibilite ve altyapı çalışmaları başlatılacaktır. BAŞLATILMADI.
2. Milli Eğitim Yasası günün koşullarına göre yeniden düzenlenecektir.” DÜZENLENMEDİ.
3. Okul aile birlikleri ile Bakanlık arasında daha etkin bir iletişim ağı oluşturulacaktır.” OLUŞTURULMADI.
4. Taşımacılık Tüzüğü öğrencilerin evden okula ve okuldan eve güvenli ve sağlıklı bir biçimde taşınabilmesine yönelik olarak yeniden düzenlenecektir.” DÜZENLENMEDİ.
5. Bakanlığa bağlı tüm öğretmenler ile diyalog artırılacakr.” ARTIRILMADI.
6. Laiklik ilkesinden ödün vermeden ve sadece tercihe bağlı olarak her bireyin dini eğitim alabilme özgürlüğü korunacaktır. KORUNMADI.
7. Dini eğitim veren kurumlar laik ve bilimsel anlayış ve uzlaşı kültürü esaslarına bağlı kalacak şekilde eğitim verecek, çocuklara yönelik denetimsiz ve yasal olmayan hiçbir dini eğitim etkinliğine izin verilmeyecektir. İZİN VERİLDİ.
8. Toplumlararası barış ve uzlaşı kültürü oluşturacak ve geliştirecek şekilde bir eğitim anlayışı oluşturulacaktır. OLUŞTURULMADI.
9. Özel eğitimle ilgili yasal mevzuat tamamlanacaktır.TAMAMLANMADI.
10. Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası revize edilerek uluslararası standartlara uygun bir ölçme ve değerlendirme sistemi yapılandırılacaktır.REVİZE EDİLMEDİ.
11. Ölçme ve değerlendirme sistemi yarışmacı sınavlara endeksli olmaktan çıkarılıp başarıyı teşvik edip ödüllendirecek şekilde yeniden düzenlenecektir. DÜZENLENMEDİ.
12. Ülke ihtiyaçlarına göre mesleki eğitim teşvik edilecek, bununla ilgili olarak Lefkoşa Bölgesinde geniş çaplı bir mesleki eğitim kompleksinin hayata geçirilmesi için proje başlatılacaktır.BAŞLATILMADI.
13. Farklı mesleki eğitim sertifikalarının ortak standardizasyonu gerçekleştirilecek, AB’ye uyumlu Yeterlilik Sistemini temel alan Mesleki Yeterlilik Kurulu oluşturulacaktır. OLUŞTURULMADI.
14. Yükseköğretimde burslar, yetişmiş insan gücü ihtiyacı, öğrencinin eğitim gördüğü ülke, kurum, başarı durumu, ailesinin ekonomik durumu gibi ölçütler esas alınarak yeniden düzenlenecektir.DÜZENLENMEDİ.
15. Atatürk Öğretmen Akademisi özgün yapısı korunarak geliştirilecektir. GELİŞTİRİLMEDİ.

Hükümet Programı dışında, Eğitim Bakanlığı’nın vaatleri;

16. Okulöncesi eğitimde ihtiyaç olan öğretmen yardımcısı kadroları atanacaktır.” ATANMADI.
17. Girne başta olmak üzere yeni okul binaları yapılacaktır. YAPILMADI.
18. Öğretmenler Nakil Tüzüğü hayata geçirilecektir.” GEÇİRİLMEDİ.
19. Okul kapsam bölgeleri düzenlenip, öğrenci yoğunluğu dengelenecekti. DENGELENMEDİ.
20. Öğretmen Yükselme Tüzüğü Nisan ayına kadar tamamlanacaktır. TAMAMLANMADI.
21. Geçici öğretmen atamalarına düzenleme getirilecektir.” GETİRİLMEDİ.
22. Bürokratik işlemler rafa kaldırılıp, öğretmen yetkileri hızla alınacaktır. ALINMADI.
23. Okullara, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) atamaları yapılacaktır.” YAPILMADI.

Hiçbir ödevini yapmayan dörtlü koalisyon ve Eğitim Bakanlığı hükümet ettikleri süre sonunda oldukça kötü ve başarısız bir performans ortaya koymuştur.

 Saygılarımızla.

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri