KTÖS, kitle toplantıları düzenleyerek yeni eğitim-öğretim yılı için öneriler belirledi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası 2018-2019 eğitim-öğretim yılına alternatif projeler ve politikaları üretme  sorumluluğu ile okulları ziyaret ederek öğretmenler görüş alışverişinde bulunmuş, bununla birlikte Bafra, Mağusa, Geçitkale, Akdoğan, Girne, Güzelyurt ve Lefkoşa’da geniş kitleli toplantılar düzenleyerek okul temsilcileri ve okul yöneticileri yeni öğretim yılının stratejilerini tartışarak bir dizi öneri geliştirmiştir.

Yapılan toplantıların sonucunda öneri ve eylem planı oluşturulmuştur. Bu öneriler ışığında gelecek dönemde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde niteliğin artırılması için üzerinde durulması gereken noktalara vurgu yapılmıştır.

Eğitimin niteliğinin artırılması ile ilgili öneriler taslağını belirledik:

Bu anlamda:

Eğitim Şurası kararlarının uygulanması için eylem planı hazırlanması; Öğretmenler Yasası ve ilgili yasaların çağdaş bir hale getirilmesi; eğitim politikasının, eğitim ortamlarının, okulların, ders kitabı ve eğitim programlarının evrensel ilkelere göre yeniden düzenlenmesi; “Temel Eğitim Program Geliştirme Projesinin” tamamlanması ve sürekli gelişim gösteren bir yapıya kavuşturulması; okul öncesinin yaygınlaştırılması, okul öncesi birimin kurulması, okul öncesi eğitim yasasının çıkarılması; özel eğitim yasasının çıkarılması; öğretmen atama ve yükselme tüzüğünün geliştirilmesi; öğretmen yer değiştirme tüzüğünün revize edilmesi; öğretmen yetiştirme sistemi ve AÖA’nın yeniden yapılandırılması; kolej giriş sınav yönteminin değiştirilmesi; zorunlu din eğitiminin seçmeli bir ders haline getirilmesi; eğitimde sürenin tartışılması ve öğleden sonraları etkinlik programı uygulanacak zeminin yaratılması; İlahiyat Kolejinin laik ve bilimsel bir yapıya dönüştürülmesi; Eğitim Bakanlığı teşkilat yapısının yeniden yapılandırılması; okullara bütçe oluşturulması; okulların öğrenci kotalarının ve kapsam alanlarının yeniden oluşturulması; okullarda oryantasyon sınıflarının oluşturulması; okullarda rehberlik hizmetlerinin kurulması; okul güvenliği, taşımacılık, kantinler ve gıda denetimi ile ilgili yasal mevzuat oluşturulması; Sosyal Hizmetler Dairesi ile işbirliği içinde çocukların okul içi ve okul dışı güvenliği sağlayacak mevzuat oluşturulması; ilkokul ve özel eğitim öğretmeni kadrolarının artırılması; Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen kadrolarının oluşturulması; oryantasyon öğretmeni kadrolarının oluşturulması; okulların hademe ve sekreter ihtiyaçlarının kadrolu olarak karşılanması; Eğitim Bakanlığı’nın denetmen ve uzman kadrolarının doldurulması; öğretmen yardımcılarının istihdamı; tüm okulların eşit ve erişilebilir bir alt yapıya kavuşturulması; okulların teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması; özellikle Girne bölgesindeki yeni okul ihtiyaçlarının ve ek dersliklerin karşılanması; çift binası olan okulların bölünmesi; Göç Yasası’nın kaldırılması; hayat pahalılığı uygulamasının iki ayda bir çalışana yansıtılması; doğum izinlerinin artırılması; beşe bir yıpranma hakkının her öğretmene uygulanması; iki toplumlu projelerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması; İki toplumun dillerinin öğretiminin eğitim programında yer alması; yabancı öğrencilere Türkçe öğretiminin yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yapılması için tavsiye kararları üretilmiştir.

Eylül ayındaki ders zili sorunlu çalmadan, alternatif önerilerimizi toplumla paylaşmaya, eğitim-öğretim faaliyetlerinin ileriye taşınması için sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla.

 

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri