KTÖS, İngiltere’deki eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili görüşmelerde bulundu.

KTÖS, Londra’daki Türk Dil Okulları’nın eğitim-öğretim faaliyetlerinin gelişimi ile ilgili bilgi almak ve görüş alışverişinde bulunabilmek için bazı temaslarda bulundu.

 

KTÖS yetkilileri, KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran,  Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik ve Türk Dil Okullarında görevli öğretmenler ile görüştü.

 

Londra ve Kıbrıs arasındaki kültürel ilişkileri eğitim aracılığı ile desteklemek; tüm paydaşların işbirliği ile Türk Dil Okullarının eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğinin artırılması ve görevli öğretmenlerin hakları, çalışma koşulları ve sorumlulukları ile ilgili görüş alış verişinde bulunmak toplantılarının temel noktasını oluşturmuştur. Toplantılarda durum tespiti yapılmaya çalışılmış ve alternatif görüşler tartışılmıştır.

KTÖS geçmiş yıllarda da, KKTC Temsilciliğini, Türk Dil Okullarını, toplum merkezlerini ziyaret etmiş, öğretmeler ile buluşarak eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili bir rapor hazırlamıştı.

Ziyaretlerin temel amacı Londra Türk Okullarının gelişimi ile ilgili bir belge hazırlamak ve bu belge ışığında tüm tarafların birlikte organize edeceği bir konferans ile okulların gelişime katkı koymaktır.

 

Saygılarımızla.

 

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri