KTÖS, iki ayda bir “Hayat Pahalılığı” talep etti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümeti’nin koltukta kalma uğruna ortaya koydukları yanlış icraatların sonucu olarak Türkiye ekonomisi tarihinde görülmediği kadar kötü bir ekonomik çıkmaza girmiştir. Bu gerçeklerle birlikte 1974’ten beri ekonomik olarak Türkiye’ye bağımlı kılınan ve Türk Lirası kullanmak zorunda bırakılan kuzey Kıbrıs’ta da ekonomik kriz ağırlaşarak devam etmektedir.

Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan ekonomik krizin temel nedeni Türk Lirası kullanılmasıdır. Özellikle maaş ve ücretler TL ile ödenirken ev kiraları, okul harçları, araç fiyatları, arazi alım satımlarıyla mal ve hizmet fiyatlarının döviz cinsinden hesaplanması krizin temel nedenidir. TC’den gelen ekonomik paketlerle eşel-mobile göre iki ayda bir ödenmesi gereken hayat pahalılığı ödeneğinin altı ayda bire çıkarılması çalışanların alım gücünü yarı yarıya düşürmüştür. Bu dayatmaya bir de Merkez Bankası’nın borç faizlerini artırması ile ilgili dayatması da ilave olunca, Türkiye’ye ödediğimiz enflasyon vergisi TC’nin kuzey Kıbrıs’a verdiğini söylediği yıllık kredinin kat kat üstüne çıkmıştır. Geçtiğimiz yıl yerel gelirler, kuzey Kıbrıs’taki toplam giderlerin %83’ünü karşılamıştır. Bilinmeyen nüfusa rağmen sağlanan bu gelişme, gerçekte Türkiye’ye muhtaç olmadığımızı açıkça göstermektedir. Adanın kuzeyine yönelik nüfus akışı önlense ve vergi adaleti sağlanarak, Türkiye’nin uyguladığı ticari ambargo kaldırılsa, TL kullanımına hiç gerek kalmayacaktır. Türk Lirası kullanımı tamamen Türkiye’ye entegrasyonu sağlamak için alınan siyasi bir karardır.

Kuzey Kıbrıs, Türkiye’nin sömürgesi yapılmıştır. Türkiye’nin verdiğini söylediği para adanın kuzeyinin sömürgeleştirilmesi için kullanılmaktadır. Kuzey Kıbrıs TL’nin kara para aklama dahil uluslararası hukuk dışındaki her türlü kirli işlerinin yapıldığı yerdir.

Bize “besleme” diyenler şu rakamlara iyi baksın;

Kıbrıs, Antalya ve Mut hava koridorlarını kullanan her uçaktan 38.7 Euro alınmaktadır. Buna göre;

Yıl                                                                                    Uçak Sayısı

2010                                                                                     167,000

2011                                                                                     168,000

2012                                                                                     162,000

2013                                                                                     175,000

2014                                                                                     200,000

2015                                                                                     235,000

2016                                                                                     240,000

2017                                                                                     220,000

 

Sadece geçen yıl Kıbrıs üzerinden geçen uçaklardan bile yaklaşık 8,5 milyon Euro alan siz. Ama “besleme” olan, biz.

Bu gerçekler ışığında stabil para birimine geçmeyi bir kez daha vurgular, çalışanlara 2 ayda bir hayat pahalılığı talep eder, TL kullanmadan dolayı yaşanan ekonomik işgali ve sömürüyü gizleyen bu hükümeti şiddetle protesto ederiz.

Saygılarımızla.

                                                                                                                  Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri