KTÖS: Geçmişten Ders Alalım

Eğitim Bakanlığı tüm kadroları ile birlikte bir yıldan fazla süredir görev yapmasına rağmen sorunların çözümüne dair ve eğitim ile ilgili projelerin hayata geçirilmesine dair somut ve hızlı adımlar atmamıştır.

Bu anlayışın 2019-2020 eğitim öğretim yılında da devam etmemesi için yetkilileri bugünden itibaren göreve çağırır ve aşağıda on maddede sıraladığımız eğitim ile ilgili tespitlerimize somut adımlar bekleriz;

1. Eğitim Bakanının basına yansıyan demeçlerinde önümüzdeki eğitim yılında okul öncesi okullarda tam gün eğitime geçileceğine dair söylemleri vardır. Eğitim programı, alt yapı ve ekonomik boyutunun tartışılmadan ve sendikalarla istişare edilmeden yapılan bu tür açıklamaları kınarız.Sendikamızın eğitim süresi ile ilgili tartışmalara açık olduğu hatırlatır, doğru ve somut adımlar beklediğimizin altını çizeriz.

2. Eğitim yılının başından beri okullarda kitap, defter ve kırtasiye eksikliği yaşanmaktadır. Eğitim yılının başında yaşanan gecikmeler için ekonomik kriz ve maddi imkansızlıklar bahane olarak gösterilse de, bu eksikliklerin bütün bir yıl boyunca yaşanması ancak hayal kırıklığı ileaçıklanabilir. Aynı sorunun yaşanmaması için Mayıs ayında ihalelerin açılmasını talep ediyoruz.

3. TEPGP kapsamında yeniden yazılan ders kitapları, sendikamızın bu kitapların geliştirilmesi adına sunduğu rapor sonrası düzeltilmesine rağmen, 2018-2019 eğitim yılında bazı kitaplar okullara düzeltilmemiş, eski haliyle dağıtılmıştır. Birileri tarafından kasıtlı veya sehven yapıldığına inandığımız bu durumun tekrarının yaşanmaması için başından sonuna kadar sürecin takip edilmesi gerektiğinin ve sorumluluğun yalnız Bakanlığa ait olacağının altını bir kez daha çizeriz.

4. Terfi sınavlarının eğitim dönemi içerisinde yapılması okullardaki öğretim sürecini olumsuz etkilemiştir. Çocuklarımız okulların kapanmasına iki ay kala öğretmen değişikliği yaşadığı gibi geçici öğretmenler de okullara geç gitmiştir. Bu dönemde yükselme sınavlarının yapılmasının yanlış olduğunu belirtmemize rağmen yine de sınavların yapılması bu sonucu doğurmuştur. Aynı hatanın yaşanmaması için yasal düzenleme için adım atılmalıdır.

5. Emekli olan öğretmenlerin yerine geçici olarak görevlendirilen öğretmenler için gerekli yetkiler zamanında alınmadığı için bu yıl birçok öğretmen angarya çalıştırılmış, hak ettikleri maaşı eksik almışlardır. Eğitim Bakanı bu kabul edilemez durum karşısında ya hükümete gerekli baskıyı kurup gerekli yetkileri zamanında ya aldırabilmelidir ya da istifa etmelidir.

6. Birçok okulumuzda yaşanan okul içi sıkıntılara müdahale etmede ve çözüm üretmede Eğitim Bakanlığı yavaş ve etkisiz kalmıştır. Zamanında ve doğru müdahaleler ile kısa sürede çözülebilecek sorunlar giderek büyümüş ve içinden çıkılamaz hale gelmiştir. Eğitim Bakanlığı sorun çözmede beceri ve irade yoksunu bir izlenim ortaya koymaktadır.

7. Uzun zamandır sendikamız ile Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hazırladığı Öğretmenlerin Yer Değiştirme Tüzüğü çalışması, Eğitim Bakanına göreve geldiği ilk hafta sunulmuş ve konunun ivediliği anlatılmıştır. Bu tüzükle ilgili çalışma farklı formatlara sokulmaya çalışılmaktadır. Bir yılı aşkın bir süredir hiçbir yol kat edemememizin sebebi yine bakanlığın ortaya ciddi bir irade koyamamasıdır. Yer değiştirme tüzüğü ile birlikte diğer çalışmalarımızda bir an önce ele alınıp, Eylül ayından önce hayata geçirilmelidir.

8. Bu yılın Ocak ayında mevcut sınav tüzüğü sendika olarak ret oyumuza rağmen Yüksek Danışma Kurulu’ndan oy çokluğu geçmiştir. Eğitim Bakanımız ise oylamanın yapıldığı toplantıda diğer bakanlar ve sendikalar önünde KTÖS’ün bu yasa ile ilgili önerilerini Nisan ayında görüşmeye başlayacağını taahhüt etmiştir. Bugün itibariyle ne bir ön çalışma ne de bir teknik kurul çağrısı almış değiliz. Bu da Eğitim Bakanlığının eğitimden olan gailesi açısından düşündürücüdür.

9. Ada genelinde ve özellikle Girne bölgesinde yaşanan okul eksiklikleriyle ilgili henüz adım atılmamıştır. Bu adımların atılmamasının faturasını kalabalık sınıflara mahkum edilen çocuklarımız ödeyecektir. Aciliyet kelimesinin altını bir kez daha çizeriz.

10. Eğitimde 2030 vizyonu hazırladığını ve “Eğitimde Stratejik Plan ve Yeniden Yapılanma” çalışmaları yaptığını iddia eden bakanlık yetkilileri bu çalışmalarını eğitimin en önemli paydaşları olan öğretmen örgütlerini, öğrenci örgütlerini ve okul aile birliklerini dışarıda bırakarak gizlilik içerisinde yürütmektedir. Paylaşmanın önemini belirtir, geçmiş bakanların da aynı tutumu izlediğini hatırlatırız.

Eğitim Bakanlığı geçmişten ders alarak yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanmalıdır. Hataların tekrarı eğitimi ve çocuklarımızı olumsuz etkileyecek, toplumda yaratılan hayal kırıklığını pekiştirecektir. Hatırlatırız ki eğitim sorumluluk işidir.

Bununla birlikte sendikamızın yedi ana başlıkta temellendirdiği ‘Nitelikli Kamusal Eğitim Politikası’ isimliçalışma geniş anlamda eğitim-öğretim faaliyetlerine alternatif çözümler sunmaktadır. Eğitim Bakanlığı’nı kapalı kapılar ardında projeler üretmek yerine, eğitimin niteliğini artırmak adına hazırlamış olduğumuz çalışmayı tartışmaya çağırırız.

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri

Burak Maviş – KTÖS Eğitim Sekreteri