KTÖS, Eğitim Bakanını ziyaret ederek, önerilerini sundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Emel Tel, Genel Sekreter Şener Elcil ve Eğitim Sekreteri Burak Maviş ve Basın, Yayın Propaganda Sekreteri Uğur Erilen’i  kabul etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitimi iki adım olarak değerlendirdiklerini, ilkingünlük sorunların çözülmesi, ikinci adımın eğitim sisteminin iyileştirilmesini içerdiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, temennisinin diyaloğu eksiltmeden, birikimlerini birleştirip çocukların en iyi şekilde yetişmesine her türlü katkıyı yapmak olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin motivasyonunu korumak ve geliştirmek gerektiğinin bilincinde olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, yaz dönemini en iyi şekilde değerlendireceklerini, nakillerin yapılacağını, hizmet içi eğitim planları bulunduğunu belirtti.

“Eğitim yılında öğrencilerin ders kayıplarının önüne geçmek olmazsa olmazımızdır” diyen Çavuşoğlu, kitap, öğretmen, sınıf eksikliği yaşanmamasını hedeflediklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, ortak akılla ülkenin ve çocukların geleceğini şekillendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, eğitimde var olan sorunların çözümlenmesi, eğitim yılının sorunsuz açılması için yaz döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, bunun nasıl başarılabileceğini bakanla görüşeceklerini söyledi.

Nüfus ve ihtiyaçların arttığını dile getiren Elcil, geçtiğimiz yıl kitap basımının ve öğretmen nakillerinin geciktiğini, okulların altyapı ve disiplin sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Geçmiş hükümet döneminde acil çözüm bekleyen sorunların çözülemediğini söyleyen Elcil, “Hepimizin beklentisi daha iyi ve sorunsuz eğitim. Sendika olarak her türlü katkıyı koymaya hazırız” dedi.

Elcil, Bakan Çavuşoğlu’na eğitimin niteliğinin artırılması ile ilgili önerilerini içeren bir yazı sundu.

KTÖS’ÜN ÖNERİLERİ

KTÖS’ün eğitimin niteliğinin artırılması ile ilgili kısa vadeli önerileri arasında; Özel Eğitim Yasası’nın çıkarılması, Öğretmen Atama ve Yükselme Tüzüğü’nün geliştirilmesi, kolej giriş sınav yönteminin değiştirilmesi, eksik kadroların tamamlanması, kantin ve gıda denetimleri ile ilgili yasal mevzuat oluşturulması bulunuyor.

Uzun vadeli öneriler arasında ise V. Eğitim Şurası kararlarının uygulanması, Öğretmenler Yasası ve ilgili yasaların çağdaş hale getirilmesi, okul öncesinin yaygınlaştırılması, İlahiyat Koleji’nin laik ve bilimsel yapıya kavuşturulması, eğitimde sürenin tartışılması, ilkokul ve özel eğitim öğretmeni kadrolarının artırılması, eğitim politikasının, ortamlarının, okulların, ders kitabı ve eğitim programlarının evrensel ilkelere göre yeniden düzenlenmesi yer alıyor.

Önerilerin tamamı:

EĞİTİMİN NİTELİĞİNİN ARTIRILMASI İLE İLGİLİ ÖNERİLERİMİZ

Kısa Vade:

1- Özel eğitim yasasının çıkarılması.
2- Öğretmen atama ve yükselme tüzüğünün geliştirilmesi.
3- Öğretmen nakil tüzüğünün revize edilmesi.
4- Öğretmen yetiştirme sistemi ve AÖA’nın yeniden yapılandırılması.
5- Kolej giriş sınav yönteminin değiştirilmesi.
6- Okullara bütçe oluşturulması.
7- Okulların öğrenci kotalarının oluşturulması.
8- Okullara oryantasyon sınıflarının oluşturulması.
9- Okullarda rehberlik hizmetlerinin kurulması.
10- Okul güvenliği ilgili yasal mevzuat oluşturulması.
11- Taşımacılık ve okul kapsam bölgeleri ile ilgili ilgili yasa ve tüzüklerin güncellenmesi.
12- Kantinler ve gıda denetimi ile ilgili yasal mevzuat oluşturulması.
13- Sosyal Hizmetler Dairesi ile işbirliği içinde çocukların okul içi ve okul dışı güvenliği sağlayacak mevzuat oluşturulması. ( Okul – Aile Sözleşmesi)
14- Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen kadrolarının oluşturulması.
15- Eğitim Bakanlığı’nın denetmen ve uzman kadrolarının doldurulması.
16- Öğretmen yardımcılarının istihdamı.
17- Yeni okul ihtiyaçlarının ve ek dersliklerin karşılanması.
18- Göç Yasası’nın kaldırılması.
19- Doğum izinlerinin uyumlaştırılması.
20- Kitap/defter ve ders araç gereç ihalelerinin tamamlanması.
21- Eksik müdür ve Müdür muavini kadrolarının tamamlanması.
22- Okul kadrolarının belirlenmesi ve öğretmen nakillerinin yapılması için resmi çalışmanın başlatılması.
23- Oryantasyon öğretmeni kadrolarının oluşturulması

Uzun Vade:

1- V. Eğitim Şurası kararlarının uygulanması.
2- Öğretmenler Yasası ve ilgili yasaların çağdaş bir hale getirilmesi.
3- Eğitim politikasının, eğitim ortamlarının, okulların, ders kitabı ve eğitim programlarının evrensel ilkelere göre yeniden düzenlenmesi.
4- Temel Eğitim Program Geliştirme Projesinin tamamlanması ve sürekli gelişim gösteren bir yapıya kavuşturulması.
5- Okul öncesinin yaygınlaştırılması, okul öncesi birimin kurulması, okul öncesi eğitim yasasının çıkarılması.
6- Kapatılan köy okullarının eğitime kazandırılması.
7- Zorunlu din eğitiminin seçmeli bir ders haline getirilmesi.
8- Eğitimde sürenin tartışılması.
9- İlahiyat kolejinin laik ve bilimsel bir yapıya kavuşturulması.
10- Eğitim Bakanlığı teşkilat yapısının yeniden yapılandırılması.
11- İlkokul ve özel eğitim öğretmeni kadrolarının artırılması
12- Okulların hademe ve sekreter ihtiyaçlarının karşılanması.
13- Tüm okulların eşit ve erişilebilir bir alt yapıya kavuşturulması.
14- Okulların teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması.
15- Okulların deprem fizibilite raporlarının tamamlanması.
16- Çift binası olan okulların bölünmesi.
17- Beşe bir yıpranma hakkının her öğretmene uygulanması.
18- İki toplumlu projelerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması.
19- İki toplumun dillerinin öğretiminin eğitim programında yer alması.
Kaynak: TAK/KTÖS