KTÖS Başkanı Emel Tel, Bakü’de Gerçekleşen “Eğitimde ve Eğitim Yoluyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Konferansı”na Katıldı

Toplumsal cinsiyet eşitliğini eğitimde ve öğretmenlik mesleğinde tüm yönleriyle ele almak, özellikle sosyal diyalog  ve maaş artışı ile düzgün çalışma koşullarını artırmaya odaklanarak toplu iş sözleşmesi yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesine odaklanan “ETUCE Eğitimde ve Eğitim Yoluyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi” konferansı farklı ülkelerden gelen eğitimcilerin ve sendikacıların katılımıyla 7-8 Mayıs 2018 tarihlerinde Bakü, Azerbaycan’da gerçekleşmiştir.

Konferans, Azerbaycan’daki ETUCE üyesi örgüt olan  Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsız Eğitimciler Sendikası’nın (AITUCEW)  desteğiyle düzenlenmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Jeyhun Bayramov ve Azerbaycan Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Satar Mohbaliyev katılımcılara hitaben yaptıkları konuşmalarda, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin eğitim ve sosyo-ekonomik sisteminde kadın ve erkeklere eşit fırsatların sunulmasının önemine vurgu yapmışlardır.

Konferans, 15’ten fazla ülkeden gelen sendika temsilcileri için özellikle Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki eğitim sendikalarının eğitimde ve öğretmenlik mesleğinde cinsiyet eşitliği ile ilgili zorlukları nasıl ele alabilecekleri konusunda deneyim ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı sağladı. Polonya, Tacikistan, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Azerbaycan, Romanya, Gürcistan ve Kazakistan’dan gelen üyeler sendikaların, toplumsal cinsiyet kalıplarının nasıl üstesinden gelebileceğini, tüm eğitim sektörlerinde kadınların karar alma süreçlerinde temsiliyetini ve katılımını nasıl artıracaklarını ve öğretmenlik mesleğininin hem erkekler hem de kadınlar için nasıl daha cazip hale getirilebileceğini gösteren iyi uygulamaları sundular.

Avrupa Direktörü Susan Flocken, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ETUCE’nin çalışmalarındaki en önemli önceliklerden biri olduğunu vurguladı: “ETUCE, öğretmenlik mesleğinde cinsiyet eşitliğini teşvik ediyor ve eğitim sendikalarına ve eğitim personeline, ulusal, bölgesel ve yerel bağlamları göz önünde bulundurularak eğitimde ve eğitim yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek için gerekli bilgi ve araçları sağlamayı hedefliyor. ETUCE, bunun yanında, toplumlarımızdaki teknolojik, ekonomik ve sosyal değişimlerden kaynaklanan toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yeni zorlukları ele almayı amaçlamaktadır.

Katılımcılar ayrıca Avrupa Konseyi’ndeki Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri Toplantıları Eşitlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr Anne Nègre tarafından sunulan Avrupa Konseyi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği eylemleri ve cinsiyet eşitliği standartları hakkında da bilgi sahibi olmuşlardır. Azerbaycan’daki Kültür Çalışanları Sendikası Cumhuriyet Komitesi Başkanı Jamilya Sattarova tarafından gerçekleşen sunumda, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında yaşanan zorluklar ile eğitim sisteminde ve Azerbaycan Cumhuriyeti toplumunda uygulanabilecek çözüm önerileri ortaya konmuştur.

Daha küçük çalışma grubu oturumları sırasında konferans katılımcıları, eğitimde toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımı teşvik etmeyi, bir bütün olarak eğitim ve toplumdaki toplumsal cinsiyet kalıp yargılarına meydan okumayı ve farklı eğitim sektörleri ve konularında cinsiyet temelli ayrımcılığın üstesinden gelmeyi amaçlayan somut eğitim sendikası faaliyetlerini tartıştılar.