Nükleere Karşı Eylem 22 Nisan’da…

  Kıbrısta yaşayan tüm halklara nükleere karşı ortak mesajımızı göndermek için Ara Bölge’de insan zinciri oluşturuyoruz. Girne sahillerinden kısa bir mesafe uzaklıkta nükleer bir santralın inşasının çevre açısından yol açacağı ciddi olumsuz sonuçlara ilişkin tehlikelere son yıllarda defalarca işaret ettik. Nükleer enerjinin ne kadar tehlikeli olabileceği görülmüştür. Çernobil ve Fukuşima kurbanları bunu bize her gün hatırlatmaktadır. Bir kaza ya da sızıntı Doğu Akdeniz bölgesinde çevrede yol açacağı büyük yıkımın dışında, binlerce insanın hayatını da tehlikeye…

"Nükleere Karşı Eylem 22 Nisan’da…"

KTÖS 42. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi…

Demokrasimizin ve dayanışmamızın bir parçası olan genel kurulumuz gerçekleşti. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun. 30 kişilik yönetim kuruluna ve haysiyet divanına seçilen üyeler ile onaylanan karar tasarıları şöyle; Yönetim Kurulu; Emel Tel, Süleyman Gelener, Akgün Kaçmaz, Burak Maviş, Çağrı Akgür, Mebruke Diren, Mustafa Baybora, Hikmet Olgaçer, Uğur Erilen, Faize Sertel, Şener Elcil, Erol Sabır, Erdoğan Emiroğulları, Saffet Aşaroğlu, Hamide Avcıbaşı, Sermin H. İyican, Sevşen Dandana Özerce, Mehmet Beteri, Müge Evram, Gamze Ekemen , Derman Paça Aligüllü,…

"KTÖS 42. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi…"

KTÖS, Belgrad Barış Forumunda temsil edildi.

21-22 Mart 2019 Belgrad Barış Forumu’nun Ardından; Sovyetler Birliği’nin dünyada yarattığı denge, birliğin 1990 yılında dağılması ile birlikte, ABD ve batı orjinli tekellerin egemenlik alanında yeni bir dünya düzeni ortaya çıkarmıştır. En acımasız sömürü düzeni yaratma çabası, ülke sınırlarını aşarak dünyanın her tarafına yayıldı. Neo-liberal politikalar ile özelleştirme, esnek çalışma, düşük maaşla uzun süre çalışma, sendikasızlaştırma ve sosyal devlet modelinden uzaklaşma devletin temel sorumluluğu olan eğitim, sağlık hizmetlerinin paralı hale getirilmesi yenidünya düzeninin en tipik…

"KTÖS, Belgrad Barış Forumunda temsil edildi."

Okullarda hademe eksikliği giderilmiyor

Kuzey Kıbrıs’taki demografik yapıyı değiştirmeye yönelik nüfus akışı devam ederken, dörtlü hükümet eğitim sağlık gibi temel hizmetleri karşılayamaz hale gelmiştir. Son dönemde eğitim alanındaki tüm yatırımlar durduğu gibi Girne bölgesindeki okul ihtiyacı için de hiçbir adım atılmamaktadır. Bu da yetmezmiş gibi okulların temizlik hizmetlerini yürüten hademe ihtiyacı ise hat safhaya ulaşmıştır. Dörtlü hükümet okulların hademe ihtiyacını karşılama konusundan sürekli kaçmaktadır. Okullarda hademelik yapmak için geçici işçi olarak istihdam edilen personel ise yasalarda belirtilen 200 öğrencinin…

"Okullarda hademe eksikliği giderilmiyor"

KTÖS Genel Sekreteri’nden Tatar’a eleştiri…

9 Nisan akşamı mecliste bulunan altı siyasi parti liderinin katıldığı açık oturumu ilgi ile izledik. Dörtlü hükümette yer alan siyasi parti başkanlarının açıklamaları karşısında, UBP Genel Başkanı Sn. Ersin Tatar’ın sergilediği duruş, muhalefet yapmaktan öte Kıbrıs Türk toplumunun geleceğini kişisel ve partisel menfaate tercih ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Adamızın kuzeyinde “kapişari ganimet düzeninin” yaratılmasının esas sorumlusu olan Ulusal Birlik Partisi bu çarpıklığın yaratılmasında kendine suç ortağı arar görüntüsü çizmektedir. Özellikle Sn. Ersin Tatar’ın muhalefet olmayı…

"KTÖS Genel Sekreteri’nden Tatar’a eleştiri…"

KTÖS Barış ve Sanat Gecesi: “Hüzün Ana ve Çocukları”

Kıbrıs Türk şiirinin usta ismi Fikret Demirağ’ın yazdığı Yaşar Ersoy’un oyunlaştırıp yönetiği, Lefkoşa Belediye Tiyatro’unun sunduğu ve bir “BARIŞ ÇAĞRISI” yapan “Hüzün Ana ve Çocukları” oyunu KTÖS üyelerine sunulacaktır. 20 Nisan 2019 Cumartesi saat 20:00’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sunulacak oyuna giriş KTÖS üyeleri için ücretsiz olacaktır. Katılmak isteyen üyelerimiz ve aileleri sendikamıza isimlerini en geç 18 Nisan 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar bildirmeleri ve biletlerini temin etmeleri rica olunur. “Hüzün Ana ve Çocukları” oyunu, Kıbrıs’ın 8000…

"KTÖS Barış ve Sanat Gecesi: “Hüzün Ana ve Çocukları”"

KTÖS: “Şehit Ertuğrul İlkokulu’ndaki öğretmenlerin başka okullara görevlendirilmesi üzerine açılan davayı kazandık”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “dört yıl önce Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda nitelikli eğitimin sağlanması için yapılan grevler nedeniyle başka okullara gönderilen 9 öğretmenle ilgili davanın sonuçlandığını, öğretmenlerin okula geri dönmesi sürecinin başladığını” belirtti. KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, dönemin Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Kemal Dürüst’ün söz konusu öğretmenlere hakaret etmesine yönelik davanın da kazanıldığını söyledi. Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda görev yaptığı sırada yaşanan olayların ardından başka okullarda görevlendirilen 9 öğretmenden biri olan Hatice Mesutoğlu da,…

"KTÖS: “Şehit Ertuğrul İlkokulu’ndaki öğretmenlerin başka okullara görevlendirilmesi üzerine açılan davayı kazandık”"

KTÖS’den 42. OLAĞAN GENEL KURULA – DAVET –

KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI’ndan 42. OLAĞAN GENEL KURULA   – DAVET – ​Sendikamızın 42. Olağan Genel Kurulu 06.04.2019 Cumartesi günü saat 10.00’da Lefkoşa Hidden Garden’da yapılacaktır. Tüzük gereği, Genel Kurulda toplantı yeter sayısı olmadığı takdirde Genel Kurul 13 Nisan 2019 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır. Bu toplantıda gerçekleşecek katılım nisap aranmaksızın Genel Kurulun yapılması için yeterli sayılacaktır.                   GENEL KURUL GÜNDEMİ: 1. Açılış Konuşması 2. Yoklama…

"KTÖS’den 42. OLAĞAN GENEL KURULA – DAVET –"

KTÖS: “Nüfusumuz kaçtır?”

1990 yılında toplanan “Üst Koordinasyon Kurulu Kıbrıs’ın kuzeyinin nüfusunun Kıbrıslı Rumların nüfusuna eşitlenmesine karar verdiğinden, sistematik nüfus aktarımı ve vatandaşlık dağıtılmasına hız verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti altına imza koyduğu 1949 Cenevre Sözleşmeleri’ne aykırı olarak adamızın demografik yapısını bozan sistematik nüfus aktarımına devam etmektedir. Bugün nüfus tartışmalarının geldiği noktaya bakıldığında İçişleri Bakanı Sn. Ayşegül Baybars’ın yaptığı açıklamaların bu gerçekleri gizlemeye yönelik olduğu görülmektedir. Yapılan her açıklamanın çelişkiler göstermesi ve geçmişte Sn. Mehmetali Talat’ın “beşyüzbin”, Sn. Ersin…

"KTÖS: “Nüfusumuz kaçtır?”"