KTÖS Eğitim Politikası

KTÖS Eğitim Politikaları İlkelerimiz Sendikamız eğitimde ve toplumsal mücadelede; eşitlik, toplumsal adalet, özgürlük (düşünce/ifade/hareket/seçim), dayanışma, çoğulculuk, toplumsal duyarlılık, her türlü şiddet karşıtlığı (fiziksel/sözlü/psikolojik), her türlü ayrımcılık karşıtlığı (milliyet/ırk/dil/din/cinsiyet/cinsel yönelim/ekonomik/sosyal/fiziksel), ekolojik düşünce, toplumsal cinsiyet eşitliği, evrensellik, yaratıcılık, üretkenlik, dürüstlük, öz denetim, eleştirellik, farkındalık, empati, örgütlülük, çeşitlilik, farklılık, eylem birlikteliği, hoşgörü, direniş gibi kavramları demokrasi, barış kültürü ve insan hakları temelinde ilke olarak benimsemiştir. Bu bağlamda birbirini bütünleyen bu iki sekreterliğin çalışma programları ortaklaştırılmıştır. Eğitim Yaklaşımı Yakın…

"KTÖS Eğitim Politikası"

Okul öncesi öğretmenleri için yaratıcılığı destekleyen oyun-sanat etkinlikleri

DAÜ Eğitim Fakültesi ve KTÖS işbirliğinde DAÜ Temel Eğitim Bölümü okul öncesi öğretmenlerine yönelik çocukların yaratıcılığını destekleyen oyun-sanat etkinlikleri hazırlamıştır. Diğer bölümler ile ilgili çalışmalarımız da yakın zamanda öğretmenlerimiz ile paylaşılacaktır. Covid 19 salgının eğitim/öğretim faaliyetlerinin seyrini değiştirdiği bir dönemden geçerken, toplumumuzun dayanışma ve işbirliği, öğretmenlerimiz, ailelerimiz ve öğrencilerimizin çeşitliliğe, motivasyona her türlü desteğe ihtiyacı olduğu açıktır. Bu süreç içerisinde gerek sendikamız gerekse sivil toplum ile işbirliği içerisinde eğitim/öğretim faaliyetlerine ve toplumsal dayanışmaya her alanda…

"Okul öncesi öğretmenleri için yaratıcılığı destekleyen oyun-sanat etkinlikleri"

Çeşitlilik ve Covid 19: Öğretmen Rehber Kitapçığı

Farklı ülkeler/kültürler hakkında konuşulurken, genelleme yapılmasından kaçınılmalıdır. Bu durum, çocuklarda incelenen kültüre dair tek tipleştirme geliştirmesine neden olabilir. Örneğin; Afrika, sadece kabilelerden, Mısır ise sadece piramitlerden ibaret olmadığı gibi, bir ülkede yaşayan birbirinden farklı bireylerin olduğunu çocuk görebilmelidir.Günümüzde COVID-19 virüsünün, Çin’de yaşayan tüm insanlara mal edilmesi ve meydana gelen ırkçı olaylar (dünya genelindekinefret söylemi ve eylemler) bu önermeye örnek gösterilebilir. Çeşitlilik_ve_COVID-Kitapçık

"Çeşitlilik ve Covid 19: Öğretmen Rehber Kitapçığı"

KTÖS’ün Dijital Eğitim Portalı Kurması Yasaldır.

KTÖS’ün Dijital Eğitim Portalı Kurması Yasaldır. Eğitim Bakanlığı bu kriz ortamında eğitim/öğretim faaliyetleri için sorumluluk alan KTÖS’ün kurduğu online eğitim portalı Kıbrıs Akademi’yi hedef alan açıklamaları tv programlarında yapmış, mesajlarla okul yöneticilerini ve öğretmenleri tehdit etmiştir. Eğitim devlet eliyle yürütülür. Eğitim kamusal ve erişilebilir olmalıdır. Bu tartışılmaz gerçeklik bizim ilkelerimiz arasındadır. Eğitim portalı ne okulun, ne sınıfın yerini alamaz. Bunu Eğitim Bakanlığı dahi düzenlese formal değil, informal bir eğitimdir. İdari bir tatilde öğretmen, öğrenci ve…

"KTÖS’ün Dijital Eğitim Portalı Kurması Yasaldır."

Digital Eğitim Portalı Başvuru Formu

KTÖS ve KIBRIS AKADEMİ Online Uzaktan Eğitime Başlıyor Covid_19 salgınını önleme adına, öğrencilerimiz, ailelerimiz ve öğretmenlerimiz duyarlı bir şekilde evde kalarak mücadeleye destek olmaktadır. Öğretmenlerimiz aileler ve öğrencileri ile farklı dijital platformlarda buluşarak eğitim/öğretim faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Bu süreç içerisinde sendikamız, Kıbrıs Akademi ile işbirliğinde online uzaktan eğitim anlayışı ile öğretmenlerimize, ailelerimize ve öğrencilerimize farklı bir alternatif eğitim süreci oluşturacaktır. Her Çocuğa Ulaşmak İstiyoruz İlköğretimdeki tüm derslerin dijital eğitim yöntemleri ile evlere konuk olacağı…

"Digital Eğitim Portalı Başvuru Formu"