Karma evliliklerden doğan her bireyin vatandaşlık hakkı vardır

Kıbrıs sorununun varlığı her iki toplumun ekonomik, sosyal, kültürel gelişimini doğrudan etkilemektedir. Özellikle adanın nüfus yapısını değiştirmeye dönük sistematik nüfus aktarımının ve ayrılığa dönük kolonicilik adımlarının sorumlusu olarak adanın kuzeyinde karma evlilik yapanların çocukları görülmektedir.

1974 yılından bu yana adamızın kuzeyinde on yedi bini aşkın evlilik yapılmış ve bu evliliklerden doğan çocukların büyük bölümüne Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı siyasi nedenler yüzünden verilmemektedir. Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na göre evlilikler iki toplumun ayrı ayrı sorumluluğuna verilmesine rağmen, Türkiye’nin 1974 yılından sonra adanın kuzeyinde yarattığı tüm olumsuzluklar dikkate alınmayıp, karma evliliklerden doğan bireyler dışlanarak statükonun sorumlusu yapılmak istenmektedir.

Devletlerin yarattığı yıkımın sorumlusu bireyler değildir. Özellikle Türkiye’nin adanın kuzeyine yönelik yürüttüğü kolonicilik politikalarının sorumluluğunu Kıbrıs Türk toplumuna yükleyerek, tüm Kıbrıs Türk toplumunu dışlamak, adamızın tekrardan birleşmesine ve barışa hizmet etmez. Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarında oturanlar Kıbrıs Türk toplumunda adanın birleşmesini, ortak yaşamı, insan haklarına saygının yerleştirilmesini ve barışı talep eden Kıbrıslı Türklerin olduğunu unutmamalıdırlar. Yasal olarak Kıbrıslı bir Türk ile evlilik yapan yabancıların ve onların çocuklarının, Kıbrıslı bir Rum ile evlenenlerle aynı olduğunun göz ardı edilmesi çifte standart olup, insan haklarına aykırıdır. Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarında oturanlar ayrılıkçılığı savunan, her gün Kıbrıs Cumhuriyeti’ne hakaret edip yok olduğunu söyleyenlere hiçbir engel koymadan vatandaşlık verirken, karma evlilikten doğanları TC vatandaşlığı almaya zorlamaları Kıbrıs’ta ayrılığa hizmetten başka işe yaramaz.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak toplumsal bir konu haline gelen ve ayrılıkçı statükoya hizmet eden bu sorunu çözmek için gereken adımları atmaya kararlı olduğumuzu vurgularız. Konuyla ilgili sorun yaşayanların hafta içi 08:30 – 15:30 saatleri arasında 2271175 numaralı telefondan veyaktos.basin@gmail.com adresinden e-mail göndererek KTÖS’e ulaşmalarını rica eder, tüm etkilenen vatandaşları ortak mücadeleye davet ederiz.


Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri