KTÖS: Hükümet ‘böl, parçala, yönet’ anlayışı ile kamu reformu yapmaya çalışıyor

Türkiye’den dayatılan ekonomik paketler her gündeme geldiğizaman “Kamu Yönetimi Reformu Yasası” ve KIB-TEK’inTürkiyeli şirketlere peşkeş çekilmesi de konuşulmaya başlanmaktadır.

Adamızın kuzeyinde teşvik ve ranttan beslenen ganimet zenginleri Türkiye’den bir yıldan fazla bir süre para alınmaması nedeni ilerantları kesildiği için seslerini yükseltmeye başlamışlardır.

Anlaşılan odur ki bu çevreler kendi kendine yeten, üreten bir ekonomi istememekte, paketin imzalanması ve Türkiye’den para alınıp, kendilerine dağıtmalarını talep ederek, dörtlü koalisyona baskı yapmaktadırlar.

Bunun yanında dörtlü koalisyon rant kesimini memnun edebilmek için kendine yakın sendikalarla görüşerek çalışanların haklarını budayacak, Göç Yasası’nı kalıcı hale getirecek olan “Kamu Reformu Yasası’nı” alelacele meclise göndermiştir.

Bu yasa tüm çalışanları ve sendikaları ilgilendirmesine rağmen hükümet öğretmen sendikalarını dışlayarak, başta Sendikal Platform üyesi KTAMS olmak üzere, KAMUSEN ve bazı sendikalar ile yeni kamu görevlileri yasasını oluşturmak için bir dizi görüşmeler gerçekleştirmiştir. Sendikalar, öğretmen sendikalarını dışlayan Hükümetin ‘böl parçala yönet’ anlayışına bilerek veya bilmeyerek hizmet etmiştirler.

Oynanan oyun açıktır. Hükümet, sendikaları bölerek önce “Kamu Reformu Yasası’nı” daha sonra da Öğretmenler Yasası ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nı değiştirmek isteyecek, ardından da TC ile ekonomik paketi imzalayarak çalışanların çalışma koşulları, mali ve özlük haklarını geriletecektir.

Dörtlü hükümet ateşle oynamaktadır. Hükümet siyasi irademizi hiçe sayıp, Türkiye’den dayatılan ekonomik paketleri uygulamak isteyerek, doymak bilmez rant ve teşviklerden beslenen ganimetçi sermayeyi doyurmaya çalışmaktadır. Sendikalar bu oyunun parçası olmamalı ve ganimetçi sermayenin doymak bilmez iştahına Kıbrıs Türk toplumunun geleceğini tehlikeye atmamalıdırlar.

Devletten aldıkları teşvik ve rantlarla lüks yaşam süren, vergi vermeyen, köle çalıştıran ve Türkiye’den para alınarak Kıbrıs Türk toplumunu dilenciye dönüştürüp, Türkiye’ye bağımlı kılanların oyununa dur demeye devam edeceğiz. Bu dayatmayı kabul eden buna çanak tutan ve bundan geçinenler toplumu yok oluşa sürükleyen işbirlikçilere karşı toplumsal mücadeleyi örgütlemeye kararlıyız.

Saygılarımızla.

    Şener Elcil

     KTÖS Genel Sekreteri