“İmagine” Programını Desteklemekten Onur Duyduk.

 

“Dil, din, ırk, renk, cinsiyet ayrımı olmadan öğretmenleri ve öğrencileri buluşturan projeyi desteklemeye devam edeceğimizi ifade eder ve okullarımızı yeni dönemde de projeye katılmaya davet ederiz.”

 

 “Imagine” Programını Desteklemekten Onur Duyduk

İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin himayesinde gerçekleşen, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) ve Dayanışma Evi (H4C) tarafından uygulanan ve Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı ile BM Barış Gücü’nün desteğiyle yürütülen ve her iki toplumdan öğrencilerin katıldığı ‘IMAGINE’ isimli eğitim programına Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak destek vermekten onur duyduk. Projeye katkı koyan herkese teşekkürü borç biliriz.

İki bin öğrenci katıldı.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında her iki toplumdan toplamda 80 okul, 2000 öğrenci ve 194 öğretmenin bir araya gelerek birbirlerini tanıma, iletişime geçme fırsatı buldu.

Programın içeriği neydi?

Eğitim programının genel amaçları arasında öğrencilerin toplum içerisinde ve toplumlar arasında karşılaşabilecekleri ayrımcılıkla baş edebilme, önyargıları anlayabilme, bilgiyi eleştirel biçimde yorumlayabilme, dezavantajlı gruplara farkındalık geliştirme, iletişim becerisi geliştirme, çoğulculuğu benimseme, eşitlik ve hoşgörüyü teşvik etme, ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı gibi sorunlarla ilgilenme, demokratik karar alma mekanizmalarının önemini anlama, dayanışma ve anlayış kültürünü geliştirme gibi önemli kavramlar yer almaktadır.

Barış ve şiddetsiz bir kültürün bütünsel bir anlayışına dayanan program iki aşamada uygulanmıştır. İlk aşamada, deneyimli eğitmenler, her iki toplumdaki katılımcı öğrenciler ve öğretmenlerin okullarını ziyaret ederek eğitimler gerçekleştirdi.

İkinci aşamada ise, iki toplumdan gelen öğrenci grupları, AHDR ile barış eğitimi etkinlikleri veya PeacePlayers International ile spor aktivitelerinde yer alarak eğitimlerini uygulamalı olarak pekiştirdiler.

2017-2018 yılında düzenlenen eğitim programı Ara Bölge’de yapılan çocuk festival ile sona ermiştir. Kapanış etkinliği, iki Kıbrıslı Türk ve iki Kıbrıslı Rum okulundan gelen 10-12 yaş arası 100 ilkokul çocuğunun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Imagine programına katılan öğretmenlerin tümüne de katılım sertifikaları düzenlenen bir resepsiyon ile takdim edilmiştir.

KTÖS’ün proje hakkındaki görüşleri nedir?

KTÖS, projeyi okullara taşıyarak okulları teşvik etmiş, okulların katılımı için öğretmenleri cesaretlendirmiş ve projenin topluma kazanımları yönünde öğretmenle bilgi paylaşımında bulunmuştur.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak eğitim sistemimiz içerisinde çevre bilinci, iletişim becerileri, barış kültürü, uzlaşım, demokrasi, eşitlikçi eğitim, adalet, çocuk hakları ve insan hakları farkındalığı, farklılıklara saygı, toplumsal cinsiyet eşitliği, çoğulculuk, demokrasi ve birlikte yaşayabilme temalarının yerleşmesini talep etmekte ve bu uğurda çalışmalar üretmekteyiz.

“Imagine” eğitim programı birçok talebimizi içerisinde barındıran bir eğitim programı olmakla birlikte, iki toplumun yakınlaşması adına da önemli bir proje olduğunu fiilen göstermiştir. Dil, din, ırk, renk, cinsiyet ayrımı olmadan öğretmenleri ve öğrencileri buluşturan projeyi desteklemeye devam edeceğimizi ifade eder ve okullarımızı yeni dönemde de projeye katılmaya davet ederiz.

 

 

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri