İlköğretim Dairesi ile nakil görüşmeleri başladı.

Her yıl öğretmenlerin yer değiştirmelerinin gerçekleştirildiği nakil görüşmeleri yasa gereği İlköğretim Dairesi ve KTÖS’ün istişaresi ile başladı. Eğitim Bakanlığı ve KTÖS’ün istişare ederek, öncelikleri belirlediği bir  protokol çerçevesinde 29 Haziran günü başlayan görüşmelerin KHK’nın belirlediği zaman ve  kurallar çerçevesinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Her iki kurum adına görüşmelerde görev alan yetkililerin uyumlu çalışması göze çarpan bir diğer pozitif nokta olmuştur. Mesai saatleri dışında da emek harcayarak,  saatlerce öğretmenlerle diyalog kurarak nakillerin ilerletilmeye çalışılması eğitim-öğretim faaliyetlerine de olumlu yansıyacaktır.

Bu süre içerisinde öğretmenlerimiz nakil  sıraları için aranacaktır. Öğretmenlerimize çağrımız “lütfen, evet veya hayır cevabı için erken bir zamanda yetkililere dönüt veriniz ve eğer hala aranmamışsanız nakiller için yetkililere ulaşıp birlikte çözüm bulunuz”.